Rivningsbeslut om Lindgården på väg

10 05 2010

På onsdagens sammanträde i Stockholms stadsbyggnadsnämnd ska man fatta beslut om bland annat restaurang Lindgården på Djurgården.

Restaurangen från Stockholmsutställningen 1930 har fått förfalla i flera år. Fastighetsägaren vill riva och bygga hotell med restaurang och museiverksamhet. Planerna har kritiserats av de kringboende, av Djurgårdens hembygdsförening och i remissyttrande av Skönhetsrådet. I föredragningslistan för onsdagens sammanträde framgår att stadsbyggnadsnämnden föreslår att detaljplanen med hotell och museum ska antas. Se tjänsteutlåtandet om fastigheten Konsthallen 2.

Se även debattinlägget ”Gröna Lund har vuxit ur Djurgården” (DN, 23 mars 2010), Riv inte Lindgården (SvD Brännpunkt, 30 november 2009) och Lindgården, ABBA och Nacka Skoglund (DN Epsteins STHLM, 17 juli 2009).

Foto: Ankara (Wikimedia Commons)

Annonser

Åtgärder

Information

One response

24 05 2010
Nettan

Som väntat beslutade nämnden att anta planförslaget. Flera ledamöter reserverade sig mot beslutet. Se mötesprotokoll på Stadsbyggnadsnämndens webb som nu finns tillgängligt.
%d bloggare gillar detta: