Byggnadsvårdsutbildningar i höst

30 03 2010

Senast den 15 april är det dags att söka in till höstens högskoleutbildningar. Sök program och fristående kurser via portalen studera.nu.

Göteborgs universitet (Göteborg/Mariestad)
Program
Bebyggelseantikvarieprogrammet (180 hp)
Konservatorsprogrammet (180 hp)
Kulturarv (180 hp) – nytt kandidatprogram
Kulturvård, masterprogram (120 hp)
Bygghantverksprogrammet (120/180 hp)
Trädgårdens hantverk och design (120/180 hp)
Landskapsvårdens hantverk (180 hp)
Nordmak – Nordisk master i arkitektoniskt kulturarv

Fristående kurser på grundnivå
Bebyggelsehistoria 1: Medeltid och förindustriell tid (15 hp)
Bebyggelsehistoria 2: Industrialismens samhälle (9 hp)
Bebyggelsehistoria 3: 1900-talet (12 hp)
Båtar, fartyg och skepp (15 hp)
Det flytande kulturarvets bevarande (15 hp)
Ekologi, landskap och miljö (15 hp)
Flora i kulturlandskapet (7,5 hp)
GIS som redskap i landskapsvården (15 hp)
Gärdsgårdar i sten och trä (7,5 hp)
Klimatlära för konservatorer (3 hp)
Kulturlandskapets historia (7,5 hp)
Kulturvård och byggnadsvård (30 hp)
Landskap och kulturvård (7,5 hp)
Landskapsvårdens redskap (15 hp)
Natur- och kulturmarksskötsel (15 hp)
Naturlandskapets historia (7,5 hp)
Skärgårdslandskapets vård och utveckling (15 hp)
Trädvård, slåtter och ängsbruk (7,5 hp)
Tätortsnära natur och kultur (7,5 hp)
Urban landskapsvård (7,5 hp)

Fristående kurser på avancerad nivå
Byggnadsdokumentation (7,5 hp)
Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella anläggningar och tekniska system (7,5 hp)
Industrial heritage: use and re-use (7,5 hp)
Kyrkorna som kulturarv I (7,5 hp)
Kyrkorna som kulturarv II (7,5 hp)
Lera som byggnadsmaterial (3 hp)
Materialanalys för konservatorer (7,5 hp)
Preservation and documentation of rock art (7,5 hp)

Sommarkurs
Lera som byggnadsmaterial (3 hp)

Högskolan på Gotland (Visby)
Program
Byggnadsantikvarieprogrammet (180 hp)
Föremålsantikvariskeprogrammet (180 hp)

Fristående kurser
Arkitekturhistoria (7,5 hp)
Byggnadsvetenskap I (7,5 hp)
Byggnadsvetenskap II (7,5 hp)
Byggnadsvård – vidareutbildning (60 hp)
Conservation Science (7,5 hp)
Culture in Urban Regeneration (7,5 hp)
Föremålens material och tekniker – organiska material (7,5 hp)
Föremålens material och tekniker – oorganiska material (7,5 hp)
Föremålens material och tekniker – syntetiska material och plast (7,5 hp)
Inomhusklimat och uppvärmning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (15 hp)
Kulturarv (7,5 hp)
Kulturarvspolitik (30 hp)
Kulturmiljövården i planering och lagstiftning (10 hp)
Kulturvård i dagens samhälle (7,5 hp)
Kulturegendomsrätt (7,5 hp)
Restaurerings- och konserveringsideologier (7,5 hp)
Stenbyggnader – historia och restaurering (7,5 hp)
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia (7,5 hp)
Visualitet och kulturarv (7,5 hp)

Kungliga konsthögskolan, Arkitekturskolan (Stockholm)
Påbyggnadsutbildning i restaureringskonst  (60 hp) Tema: Stadsomvandlingar London – Helsingborg

Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö)
Program
Högskoleprogram i byggteknik med byggnadsvård (120 hp)

Fristående kurser
Att förmedla och tolka en plats – Kronobergs slottsruin (7,5 hp)
Att arbeta med kulturmiljön – en introduktion (7,5 hp)
Byggnadsvård I (7,5 hp)
Byggnadsvård 2 -Projektering (7,5 hp)
Kultur och kulturpolitik i det postindustriella samhället (7,5 hp)
Kulturmiljövetenskap I (30 hp)
Kulturmiljövetenskap II (30 hp)

Stockholms universitet (Stockholm)
Kulturarv i globalt perspektiv (15 hp)
Kulturarv och kulturmiljövård: villkor och utgångspunkter (15 hp)
Museer, kulturarv och lärande (15 hp)

Träkadademien (Höga kusten)
Byggnadsvård (2 eller 3 år). Ansökan till Träakademien senast 15 april

Umeå universitet (Umeå)
Att tillgängliggöra kulturarv (7,5 hp)
Byggnader och miljö (7,5 hp)

Övriga utbildningar

Hantverksakademin (Stockholm)
Gymnasieutbildning, nationellt och individuellt program inom över 100 hantverksyrken – sista ansökningsdag till gymnsieintagningen var den 15 februari
Lärlingsutbildning för vuxna inom 68 hantverksyrken – sista ansökningsdag 31 mars

Byggnadsvårdskurser
Kortare praktiska kurser hittar du på Byggnadsvårdsbloggens sida med Kurser.

Annonser

Åtgärder

Information

2 responses

16 02 2011
Daniel

Jag har sett att även Studiekanalen har utbildningar inom byggnadsvård – fast det är på folkhögskolenivå:
http://www.studiekanalen.se/Alla-utbildningar/Byggnadsvard/Byggnadsvard-Vindelns-folkhogskola.html

16 02 2011
Nettan

Hej Daniel,

Tack för tipset! Jag tar med det i ett senare inlägg om längre byggnadsvårdsutbildningar som är aktuella i år.
%d bloggare gillar detta: