Förslag till ny plan- och bygglag

23 03 2010

Idag har förslaget till en ny plan- och bygglag (PBL) överlämnats till riksdagen och propositionen finns nu tillgänglig på regeringens webbplats.

Se tidigare inlägg om pressträffen om det nya lagförslaget den 18 mars. Se även andra inlägg om PBL på Byggnadsvårdsbloggen.

Annonser

Åtgärder

Information

2 responses

24 03 2010
The Secret Garden

Jag har inte läst vad den innehåller ännu. Men hoppas att det inte innebär att det blir enklare att få bygglov till dessa gigantiska vindkraftverk!!! Fasar för det! Där jag bor är snart utsikten ett minne blott och bullret de åstadkommer…är ändå det värsta.
Det är just placeringen, läget, på dessa kraftverk som är så viktigt. Och då måste det få ta tid så att allt blir rätt från starten.

24 03 2010
Nettan

Hej, tack för din kommentar!

Jag har inte heller hunnit läsa hela proppen… Men i pdf-publikationen som jag har länkat till i inlägget går det lätt att söka på ordet vindkraft och läsa vad man skriver om just vindkraft.

T ex står det på sidan 191 följande:

”För vindkraft gäller särskilda regler sedan den 1 augusti 2009, där prövningen i stället främst sker vid tillståndsprövning enligt miljöbalken. Det krävs emellertid detaljplan när vindkraft avses att uppföras i områden där det finns en stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar.”

Läs mer om dessa regler i propositionen Prövning av vindkraft på regeringens webbplats.
%d bloggare gillar detta: