ICOMOS-seminarium om vård av stenbyggnader

1 03 2010

ICOMOS Sverige arrangerar i mars två dagar om förvaltning och underhåll av stenbyggnader och naturstensfasader. Båda evenemangen är kostnadsfria och äger rum på Stockholms stadsmuseum. Anmälan görs via webben senast den 5 mars (klicka på Aktuellt > Aktiviteter).

Den 18 mars presenterar Sveriges stenindustriförbund den nya stenhandboken, avsnittet om restaurering och underhåll. Se program (pdf).

Den 19 mars arrangerar ICOMOS ett internationellt seminarium på temat ”Sustainable Management and Preservation of Stone in Masonry Buildings”. Den pågående restaureringen av fasaden på Stockholms slott är ett av fallen som tas upp. Se program (pdf). Seminariet sker i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Sveriges stenindustriförbund och Sällskapet för restaureringskonst.

Läs om Fasadrenovering behövs på slottet på Byggnadsvårdsbloggen.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: