Byggnadsvårdsbidrag hos länsstyrelsen

22 02 2010

Varje år fördelar länsstyrelserna i landet bidrag till kulturmiljövård. Eftersom anslagen inte är så stora måste man ofta prioritera bidragsansökningar för lagskyddade byggnader och miljöer. I flera län gör man även extra satsningar på särskilda byggnadstyper.

I år fortsätter Länsstyrelsen i Stockholms län sin specialsatsning på kolonistugor. Lantbrukets ekonomibyggnader och så kallade överloppsbyggnader kan få bidrag, till exempel i Västra Götalands län. Örebro län har lilla byggnadsvårdsbidraget för upprustning av kulturhistoriskt intressanta, enklare hus som annars står och förfaller. Länsstyrelsen i Gävleborg satsar lite extra på båthus och sjöbodar.

Ansökningar ska ske på särskilda blanketter. Läs mer om vad som gäller för byggnadsvårdsbidrag i just ditt län på länsstyrelsernas webbplats.

Kyrkoantikvarisk ersättning, bidrag till renovering av kyrkor och kyrkomiljöer, ansöks hos respektive stift.

Byggnadsvårdsbloggen har tidigare skrivit om satsningen på byggnadsvårdsbidrag till hembygdsgårdarnas byggnader, Hus med historia.


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: