Skydd för immateriellt kulturarv

17 12 2009

Enligt en Unesco-konvention från 2003 ska immateriella kulturarv skyddas. Institutet för språk och folkminnen (Sofi) har tillsammans med fem andra myndigheter på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur konventionen ska kunna genomföras i Sverige.

Med immateriellt kulturarv menas berättelser, minnen, folkmusik, dans, hantverk och språk, som överförs mellan generationer.

I förslaget förordar man en modell med en samordnande myndighet (Sofi). Ett antal myndigheter eller motsvarande organisationer (Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet och Statens musiksamlingar genom Svenskt visarkiv) med ansvar för olika fackområden blir s.k. expertnoder. De föreslår också att ett råd för immateriella kulturarv i Sverige inrättas.

Läs mer om detta på Sofis webbplats. Där finns också hela förslaget som pdf.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: