Om PBL på Yimby

17 11 2009

Jan Jörnmark skrev igår ett inlägg på Yimby om plan- och bygglagen (PBL) och kulturmiljöer av riksintresse. Han menar att riksintressena är en tickande bomb. Riksintressena är ett hot mot ”förnyelsearbetet i Sveriges mest dynamiska stadskärnor, när livsfarliga ruiner klassas som ”riksintressanta kulturmiljöer””. Jörnmark illustrerar sitt inlägg med bilder från Eslövs gamla spritfabrik, som idag står och förfaller.

Läs inlägget, reagera och kommentera!

Eslövs spritfabrik är en av många rivningshotade byggnader som finns med på Svenska byggnadsvårdsföreningens Gula lista. Byggnadsvårdsbloggen har tidigare skrivit om Eslöv när kommunen våren 2008 tillfälligt fråntogs rätten att godkänna bygg- och rivningslov.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: