Hus med historia

27 09 2009

I måndags överlämnades budgetpropositionen för 2010, där står bland mycket annat att ”vården av kulturarvet är en av regeringens prioriteringar”. I avsnittet, utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid (pdf), kan man läsa hur pengarna beräknas fördelas inom Kulturdepartementets område, t ex anslaget till Riksantikvarieämbetet och den kyrkoantikvariska ersättningen.

stadsholmen-hus Med projektet Hus med historia vill man möjliggöra vårdinsatser på objekt som förvaltas av hembygdsrörelsen och representerar lokal byggnadskultur. Genom insatserna kan man utveckla besöksnäringen och ge fler människor tillgång till viktiga delar av kulturarvet. Under åren 2010 och 2011 beräknar regeringen avsätta 15 miljoner kronor för Hus med historia. Sveriges hembygdsförbund föreslås bli huvudansvarig, eftersom projektet bör samordnas nationellt. (sid 22)

Inom Kulturdepartementets område finns många institutioner och myndigheter vars byggnader och lokaler är i behov av ombyggnad och renovering. T ex Sollidenscenen på Skansen, Naturhistoriska riksmuseet, Flygvapenmuseem i Linköping, Nationalmuseum och Moderna museet. Några är påbörjade och behöver mer pengar för att slutföras, andra behöver nödvändigt underhåll inom en snar framtid. På sid 25-26 framgår hur mycket man vill avsätta till vård av Kulturens byggnader.


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: