Antikvarisk medverkan

21 06 2009

Riksantikvarieämbetet har gett ut en ny vägledning kallad ”Antikvarisk medverkan”, som ska användas av länsstyrelsen. Den ersätter ”Allmänna råden för antikvarisk kontroll”.

Målet är att få en likartad tillämpning när det gäller antikvarisk medverkan i hela Sverige. Vägledningen ”Antikvarisk medverkan” bör tillämpas då länsstyrelsen i sina villkor för tillstånd enligt KML eller vid bidragsgivning  anger att arbetet ska utföras under antikvarisk medverkan.

Den nya vägledningen innebär bland annat att begreppet ”antikvarisk kontroll” försvinner och ersätts av ”antikvarisk medverkan”. Begreppet ”antikvarisk kontroll” finns inte i någon lag eller föreskrift, förutom i förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. Riksantikvarieämbetet anser även att begreppet kan ge felaktiga associationer till myndighetskontroll och vill nu att man istället använder begreppet ”antikvarisk medverkan”.

Läs hela vägledningen ”Antikvarisk medverkan” (pdf) på Riksantikvarieämbetets webbplats.


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: