Karlstads arkitekturhistoria

19 05 2009
Karlstad_byggnader_bildgalleri

Karlstad. Foto: Kent Sjögren, Värmlands folkblad

Tio stadsbyggnadsingenjörer i Karlstad kommun har dokumenterat stadens arkitekturstilar, från nyklassicism till miljonprogram. Projektet genomfördes i januari med syftet att de själva och kommunpolitikerna skulle bredda och fördjupa sina kunskaper. Materialet ska så småningom läggas ut på kommunens hemsida.

Även en pågående kartläggning av stadens bebyggelse, som görs av kommunens stadsbyggnadsantikvarie Terese Myrin, ska öka kunskapen om Karlstads kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Karlstad kommun har ju fått kritik av länsstyrelsen för att man inte tillräckligt värnat de så kallade varsamhetsparagraferna i plan- och bygglagen. Under de senaste åren har detta uppmärksammats av organisationen Operation Karlstad och Peter Sörensen (Årets byggnadsvårdare 2009).

Läs mer om arkitekturprojektet i Karlstad i en artikel i dagens Värmlands folkblad och på vf.se, där det också finns ett fint bildspel.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: