Nya Nationalmuseum klart 2018

29 04 2009
nationalmuseum

Foto: Nationalmuseum

Statens fastighetsverk (SFV) har under cirka ett år utrett förutsättningarna för renovering och ombyggnad av Nationalmuseums byggnad. Idag överlämnade SFV förstudien till regeringen som ska fatta beslut om ombyggnaden.

Den 143 år gamla byggnaden har idag stora tekniska och arbetsmiljömässiga brister och fungerar inte längre för dagens museiverksamhet. Renoveringsbehovet är akut.

I förstudien redovisas förslag till åtgärder, kostnader, tidplan och former för genomförandet. Förslagen innebär bland annat att igensatta fönster öppnas upp, originaldekorer tas fram, skärmväggar tas bort och nya mötesplatser skapas. Under 2011 ska museet flytta ut och det ”Nya Nationalmuseum” väntas kunna öppna igen 2018.

museum_i_nytt_ljus_norra1_press300_webb

Arbete pågår: Museum i nytt ljus. Foto: Linn Ahlgren, Nationalmuseum

SFV har gjort förstudien i samarbete med Nationalmuseum och i samråd med Riksantikvarieämbetet och Stockholm stad. Hela förstudien finns för nedladdning på SFV:s webbplats.

Nationalmuseum öppnar idag en ny utställning: Arbete pågår: Museum i nytt ljus. Med en karta som guide kan besökarna följa hur museibyggnaden har förändrats genom åren, till exempel vilka originalmålningar som döljs bakom skärmväggar och skärmtak och hur visionen för det ”Nya Nationalmuseum” ser ut.

Se tidigare inlägg om förstudien.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: