Masterprogram i kulturarvsstudier

19 03 2009

Till hösten startar ett nytt tvärvetenskapligt masterprogram i kulturarvsstudier vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Det tvååriga programmet (120 hp) är en vidareutveckling av universitetets kurser i kulturmiljövård.

Utbildningen är ett samarbete med institutionerna för arkeologi, etnologi, historia, kulturgeografi och nordiska språk vid Stockholms universitet och KTH:s arkitekturskola. Det är möjligt att avsluta programmet redan efter ett år med ett examensarbete för en magisterexamen.

Efter masterprogrammet kan man få jobb inom kulturmiljövårdens centrala myndigheter, länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och inom andra myndigheter och företag som hanterar kulturmiljövårdsfrågor. Programmet ger även en god grund för forskarutbildning inom området. Läs mer om masterprogrammet i kurskatalogen.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: