Katrinetorps gård får Helgopriset

28 02 2009

Statens fastighetsverks arkitekturpris, Helgopriset 2008, går till Östra magasinet på Katrinetorps gård utanför Malmö för en långsiktig och lyhörd renoveringsstrategi där nya funktioner skickligt förs in i en gammal anläggning. Genom renoveringen har magasinets autenticitet bevarats.

katrinetorps_gard_flygel

Östra flygeln på Katrinetorps gård. Foto: Katrinetorps gård

Katrinetorps gård byggdes i början på 1800-talet som ett landeri till en av stadens välbärgade familjer. Malmö kommun äger och förvaltar gården. Den består idag av en huvudbyggnad, två flyglar, en ladugård, en stallbyggnad samt en rekonstruerad trädgård.

Bakom det vinnande bidraget står arkitekt Ulf Ernfors, BYGG-A Ernfors Jacobsson Arkitekter, stadsantikvarie Anders Reisnert samt förvaltare Torgil Brönmark på Fastighetskontoret i Malmö stad.

Helgopriset är Sveriges största arkitekturpris och delas ut vart fjärde år för bästa restaurering, komplettering, ombyggnad eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk beläget i Sverige. Prissumman är på 150.000 kr.

Se tidigare inlägg om vilka renoveringar som var nominerade till priset. Läs mer om arkitekten Helgo Zettervall.


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: