Sök byggnadsvårdsbidrag

22 02 2009

Varje år fördelar länsstyrelserna i landet bidrag till kulturmiljövård. I år genomför Länsstyrelsen i Stockholms län en specialsatsning på kolonistugor. Örebro län har lilla byggnadsvårdsbidraget för upprustning av kulturhistoriskt intressanta, enklare hus som annars står och förfaller. Läs mer om vad som gäller i just ditt län på Länsstyrelsernas webbplats.

Länsstyrelsen i Örebro vill att lilla byggnadsvårdsbidraget ska uppmuntra till vård av bebyggelse som har betydelse för kulturmiljöer, men som saknar praktisk funktion och därför riskerar rivning och förfall. Ett annat syfte är att sprida kunskap om traditionella material och metoder och att öka engagemanget för bebyggelsens kulturvärden bland ägare och förvaltare.

Den som söker lilla byggnadsvårdsbidraget kan få upp till 50% av kostnaderna för reparationer, men högst 20 000 kronor per byggnad. Ett krav är att reparationerna ska göras med traditionella material och metoder. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2009. Blanketter och anvisningar får du hos byggnadsantikvarie Mia Geijer, Länsstyrelsen i Örebro.

Sedan 2004 gör Länsstyrelsen i Stockholm särskilda temasatsningar för olika historiskt värdefulla byggnadskategorier som är hotade att försvinna eller skadas. Tidigare tematiska byggnadsvårdsbidrag har lämnats till lantbrukets ekonomibyggnader och skärgårdens båthus och sjöbodar. 2009 avsätts totalt en miljon kronor till bidrag för att bevara kolonistugor.

stora-mossen_kolonistuga_11

Foto: Kersti Lilja, Länsstyrelsen i Stockholm

I Stockholm började man uppföra kolonistugor i början av 1900-talet. Syftet var att förbättra livsvillkoren för arbetarklassen genom att ge möjlighet till rekreation och odling. De första stugorna var endast 6-8 kvadratmeter stora. Se hur det kunde se ut i en SVT-film från 1934.

Idag ersätts många av de gamla stugorna av nya, större stugor. Om alltför många av de gamla stugorna försvinner går viktiga delar av vår kulturhistoria förlorad.
Byggnadsvårdsbidraget utgör som mest 50 procent av den totala kostnaden, dock max 20 000 kronor. Sista ansökningsdag är den 15 april 2009. Läs mer om bidraget hos Länsstyrelsen i Stockholm. Här finns ansökningshandlingar (pdf) och tips (pdf) vid renovering av kolonistugor.

Tack Byggnadsvårdsmagasinet för tipset om SVT-filmen!


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: