Tunnelbygge för Citybanan hotar kyrkor

31 01 2009
klara_kyrka1

S:ta Clara kyrka vid T-centralen. Foto: Håkan Svensson

Sprängningen för bygget av Citybanan genom centrala Stockholm kan komma att påverka fem äldre kyrkor. Vibrationer och sprängningar kan skada de värdefulla byggnaderna och deras inventarier.

Citybanan blir en sex km lång tågtunnel mellan Södra station och Tomteboda. Byggandet kommer att påverka kyrkorna Gustaf Vasa, S:ta Maria Magdalena, Adolf Fredrik, S:ta Clara och S:t Matteus. Självklart berörs även boende i dessa församlingar.

Svenska kyrkan och Stockholms stiftskansli har tecknat ett avtal med Banverket om Citybanan. En del i arbetet är att göra en grundlig inventering av kyrkorna.

Nu arbetar konservatorerna Anna Henningsson och Alexander Eckert med S:ta Clara kyrka. De synar och kartlägger sprickor i putsen för att se om de är ytliga eller djupa skador. De kommer också med förslag om att förebygga skador.

Vid tidigare underjordiska byggen har man inte varit lika noggrann med dokumentering och mätning av vibrationer. Bygget av skyddsrum och garage under jord på 1950-talet skadade S:ta Clara kyrka och tunnelbaneutbyggnaden på 1970-talet skadade Jakobs kyrka.

Fakta om Citybanan (från Banverket)

  • 6 km järnvägstunnel under centrala Stockholm med stationerna City och Odenplan. Till projekt Citybanan hör även en enkelspårig järnvägsbro Årsta- Älvsjö. Se flygfoto
  • Infarten till Stockholm Central är överbelastad med tåg. Med Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen kan gå tätare och punktligare.
  • Byggstart: 24 januari 2009
  • Trafikstart: 2017
  • 6 arbetstunnlar
  • 30 hötorgsskrapor schaktmassor, mest berg, fraktas bort
  • 3 hötorgsskrapor betong går åt till bygget
  • 2500 personer jobbar som mest med Citybanan
  • Kostnad: ca 16 miljarder kronor

Källor: DN (31/1), Kyrkans tidning (25/6-08), Byggvärlden (17/4-08 )


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: