Sjöfartsverket avvecklar fyrar

31 10 2008

Måseskär fyr. Foto: Tomas Knutsson

Sjöfartsverket planerar att avveckla ett antal fyrar, maskinhus och bostadshus i anslutning till fyrarna. Modern teknik gör att fyrarna inte behövs för sjöfarten längre. Avvecklingen innebär att anläggningarna kommer att säljas eller rivas. Förslaget är skickat på remiss till berörda kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Synpunkter ska lämnas senast den 7 november.

De fyrbyggnader som hotas av rivning är: Bjuröklubb NÖ, Blackkallen, Blågrundet, Flasan, Furögrund Nedre, Furögrund Övre, Grauten, Huvudskär, Högskärs torn, Kågnäshällan, Lögaren, Måseskär, Pite Rönnskär, Sandsänkan, Stora Fjäderägg, Storkläppen, Söökojan, Väderöbod, Vännskär. Fyra av dessa vill Riksantikvarieämbetet byggnadsminnesförklara: Stora Fjäderägg, Högskärs torn, Söökojan och Måseskär. (Se grafik från SvD)

Det finns en mängd artiklar publicerade om detta. Bland annat i SvD, som också har en webbfråga: Vad tycker du man ska göra med fyrar som inte behövs? Alternativen är: riva, bygga om till bostäder och sälja, bygga om till museum eller liknande, byggnadsminnesförklara och underhålla. I skrivande stund har 983 personer röstat och 46% av dem vill byggnadsminnesförklara fyrarna.

Läs mer om denna fråga och om svenska fyrar hos Svenska Fyrsällskapet (i menyn Aktuellt). Där finns också en skannad version av avvecklingsförslaget.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: