Piteå vill riva kulturbyggnader

28 10 2008

Piteå kommun vill riva byggnaderna Jonssons mode och biografen i Öjebyn. Kommunen har lämnat in en ansökan om rivningslov till miljö- och byggkontoret, skriver Piteå-tidningen.

Biografen är troligen uppförd på 1910-talet och butiksbyggnaden på 1930- eller 1940-talet. Båda fastigheterna har ett högt kulturhistoriskt värde, både som miljö betraktat och som enstaka byggnader, skriver byggnadsantikvarie Anna Elmén Berg på Piteå museum, som avråder från rivning i sitt yttrande.

I anslutning till artikeln har tidningen en omröstning med frågan: Är det rätt att riva förfallna kulturhus? I skrivande stund har 60% svarat nej.

Signaturen ”Bebyggelseantikvarien” har kommenterat artikeln och skriver att det är sorgligt och oansvarigt av kommunen att låta sina fastigheter bli i så dåligt skick. ”Bebyggelseantikvarien” hoppas att byggnadsnämnden beaktar PBL och områdets riksintresse för kulturmiljövården. Byggnaderna skulle kunna användas till bostäder eller affärsverksamhet istället för att rivas.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: