Öppet hus på fyrar

13 08 2008

Söndagen den 17 augusti firas den internationella fyrdagen med öppet hus på ett 60-tal fyrar runt om i Sverige. Hela listan på tillgängliga fyrar och mer information hittar du hos Svenska fyrsällskapet.

Förra året hölls 63 fyrplatser öppna i Sverige som besöktes av 6000 personer. Under den internationella fyrdagen försöker Svenska fyrsällskapet, lokala fyrföreningar och Sjöfartsverket öppna så många fyrar som möjligt så att intresserade har möjlighet att besöka dem.

Världens fyrar är unika maritima byggnadsminnen. Deras existens är hotad och med största sannolikhet kommer man inte att bygga fler bemannade fyrplatser. Idag är fyrverksamheten automatiserad.

Källa: Svenska fyrsällskapet

Bilden visar ”Långe Jan” på Ölands södra udde och är från september 2006 då restaurering av fyren pågick. Fyren uppfördes 1785 och är idag 41,5 meter hög. Utsikten från plattformen är fin! Foto: bloggredaktören.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: