Byggnadsvård inom hembygdsrörelsen

25 06 2008

Intresset för byggnadsvård växer inom hembygdsrörelsen. Under 2008 satsar Sveriges hembygdsförbund (SHF) på en seminarieserie om byggnadsvård och en handbok. Syftet är att öka hembygdsföreningarnas kunskap om restaurering och användningen av traditionella material och metoder.

I april hölls det första seminariet i Varberg. I höst och vinter kommer ytterligare fyra regionala seminarier (Eksjö, Luleå, Sundsvall och Örebro). Seminarierna ska fungera som inspirationsdagar och för kunskapsutbyte. De vänder sig i första hand till de regionala hembygdsförbunden men även till länsstyrelser, länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningens länsombud, och i mån av plats, till andra intresserade.

Handboken innehåller förslag på hur hembygdsförbunden sedan kan ordna egna byggnadsvårdskurser för att fortsätta att arbetet med byggnadsvård.

SHF anordnar även byggnadsvårdsläger i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen, som jag tidigare har skrivit om.

Läs mer om byggnadsvård inom hembygdsrörelsen på SHF:s webbplats.

Bilden visar kallbadhuset i Varberg och några deltagare från seminariet i april. Foto: Ulrika Olsson, byggnadsantikvarie vid SHF.


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: