Hausknechtska korsvirkeshuset i Laholm

4 06 2008

Korsvirkeshuset kan bevaras – Ägaren Länsförsäkringar vill riva tre av fyra väggar och bygga upp dem igen. Ursprungligen ville de riva hela huset eftersom det är i dåligt skick. Kompromiss om korsvirkeshuset – fasaden mot innergården sparas.

Röster höjs för restaurering av Hausknechtska korsvirkeshuset – Landsantikvarie Christer Gustafsson, bebyggelseantikvarie Maja Lindman och stadsarkitekt Kjell Pihl vill renovera det gamla Laholmshuset. ”Rivning strider mot lagen” säger Pihl.

Men till slut ger politikerna i miljö- och byggnadsnämnden ägaren Länsförsäkringar bygglov för riv- och byggplanerna – Nu rivs det mesta av Hausknechtska huset.

FAKTA
Hausknechtska huset ritades av arkitekt Johannes Emanuel Hausknecht och stod färdigt 1799. Det var ett av få hus som klarade den stora branden i Laholm 1811.

Källa: Hallandsposten (artiklar av Inge Henrikson och Henrik Williamsson)

Tillägg 081121
Hausknechtska huset renoveras och blir byggnadsminne

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: