Korta nyheter (april)

29 04 2008

Ett urval byggnadsvårdsrelaterade nyheter publicerade under de senaste två veckorna.

Nytt barnkulturhus i Gamla Riksarkivet
Gamla Riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm, som stått tomt i tio år, kan bli ett nytt kulturhus med film teater, böcker och verkstäder för barn mellan 6 och 12 år. Intresset för det finns både på kulturdepartementet, Statens fastighetsverk och inom Stockholms stad.
Källa: SR P4 Stockholm

Diskussion om Stenegårds renovering
Stenegård i Järvsö har diskuterats i tidningarna, både på nyhetssidor, ledare och insändare (eller kommentarer till nyhetsartiklar). Renoveringen av Stenegård, som har kostat kommunen flera miljoner mer än beräknat, har kritiserats. Stenegård drivs sedan tre år tillbaka av hembygdsföreningen i Järvsö, Folkteatern Gävleborg och Propus AB. De planerar bland annat att skapa ett informations- och kunskapscenter kring byggnadsvård med inriktning mot hälsingegårdarnas byggnadstradition på Stenegård.
Källor: Ljusdals-Posten, Hudiksvalls Tidning, Söderhamns-Kuriren

Unikt värmländskt industriminne hotas av rivning
I industrisamhället Björneborg, söder om Kristinehamn, ger de gamla masugnarna vid bruket orten en unik karaktär. Utifrån ett lokalt perspektiv är masugnarna i Björneborg unika, säger Mattias Libeck, industriantikvarie vid Värmlands museum i Karlstad. Masugnarna är de enda kvarvarande i sitt slag. Vid de anläggningar som finns bevarade i Sverige och som kan jämföras med hyttan i Björneborg bedrivs det inte länge någon industriell verksamhet. Scana Steel Björneborg AB vill nu riva de gamla masugnarna. De har fått rivningslov och avser att starta rivningen snarast.
Diskussioner om ett bevarande av byggnaden har förekommit i decennier. Olika sätt för en renovering har diskuterats, men tyvärr har man inte nått ända fram och tiden har runnit iväg, säger länsantikvarie Göran Wettergren i Karlstad till Föreningen för byggnadskultur. Masugnarna finns inte upptagna på länsstyrelsens förteckning över byggnadsminnen i Värmland.
Källa: Nya Wermlands-Tidningen

Församlingar missar bidrag
Församlingarna tycker att det är krångligt och tidsödande att söka kyrkoantikvarisk ersättning, statligt bidrag till kyrkorenoveringar som de har rätt till. Det medför att pengarna inte går till de åtgärder där det kyrkoantikvariska behovet är störst. Det visar en rapport från Riksrevisionen. I rapporten säger vissa länsstyrelser att 70 procent av de åtgärder som församlingarna skulle kunna få kyrkoantikvarisk ersättning, söker de inte bidrag till. Men det är inte ovanligt att församlingen renoverar ändå; om ekonomin är god så att man klarar kostnaden själv.
Källa: Kyrkans tidning

Tre år i blåställ
Reportage om en familj som renoverade en lägenhet i Aspudden från 1910-talet som hade utsatts för 1980-talssanering med sänkta tak och plastmattor på golven.
Källa:DN

Vårt svenska kulturarv på export: Nu gör rödfärgen succé i Washington!
Den svenska färgen fortsätter sin turné i världen. Från höstens utställning i Paris visas nu De röda husen i House of Sweden i Washington, USA. Till midsommar kommer utställningen hem till Sverige och Dalarna för att visas i en sommarutställning på Gruvmuseet i Falun. Utställningen De röda husen berättar historien om en färg som under århundraden präglat svensk träarkitektur. Den baseras på Olle Nordlings fotografier från boken med samma namn.
Källa: Newsdesk och www.falurodfarg.com

Ny länsantikvarie utsedd
Heidi Vassi har utsetts till ny länsantikvarie i Kronobergs län efter Margit Forsström, som avgår med pension i maj. Tillträde beräknas ske den 1 september, tillsättningen har dock överklagats.
Källa: Smålandsposten

Protest mot snabbare hantering av bygglov
Hanteringen av bygglov och planärenden i Stockholm ska snabbas på genom begränsat remissförfarande. Nyordningen får skarp kritik från miljöpartiet som anser att man urholkar den demokratiska processen. I vanliga fall skulle Stockholms stadsmuseum och Skönhetsrådet få yttra sig om vindsinredningar, nya balkonger, vindskupor och fasadändringar på grönklassade byggnader. Men stadsbyggnadskontorets tjänstemän tycker att den egna kompetensen räcker. Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) är det en del i arbetet att minska plantiderna.
Stadsmuseets chef Ann-Charlotte Backlund berättar man planerar att utarbeta antikvariska förhållningssätt för olika frågor så att fastighetsägarna förstår vad som är viktigt att tänka på. Stadsmuseet inventerar hus i ytterstaden och det blir väldigt många som har kulturhistoriskt värde, kanske 20.000 i hela Stockholm. Det är inte realistiskt att vi ska delta i bygglov för alla dessa hus, säger hon till tidningen.
Källa: DN

Annonser

Åtgärder

Information

2 responses

5 05 2008
Svenolov Lindgren

Artikeln ”Unikt värmländskt industriminne hotas av rivning” i Nya Wermlands-Tidningen den 25 april 2008 av Svenolov Lindgren har gett anledning till följande tankar och frågor om masugnarna i Björneborg som är publicerade på kultursidan i Nya Wermlands-Tidningen den 29 april 2008, i Karlskoga-Kuriren den 30 april 2008 och i Nya Kristinehamns-Posten den 5 maj 2008 samt i förkortad form i Nerikes Allehanda den 3 maj 2008.

17 05 2008
Svenolov Lindgren

I Nya Wermlands-Tidningen den 25 och 29 april har kulturmiljön i Björneborg diskuterats. Artiklarna har nu gett anledning till reflektioner från Länsstyrelsen i Värmlands län.

– Vid tillkomsten av kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland bedömde Länsstyrelsen att kulturvärdena i bebyggelsen kan skyddas genom ägarens försorg och kommunal planläggning.

– Länsstyrelsen har idag samma uppfattning om Björneborg och dubbelmasugnen som tidigare, skriver Göran Wettergren, Länsstyrelsen i Värmlands län.

Miljö- och byggnadsnämnden i Kristinehamn har ännu inte besvarat de ställda frågorna. Inte heller ägaren, Scana Steel Björneborg AB, har besvarat frågorna ännu.
%d bloggare gillar detta: