Byggnadsvårdsutbildningar

26 03 2008

Senast den 15 18 april är det dags att söka in till höstens utbildningar. Sök program direkt via respektive högskola och sökfristående kurser via portalen studera.nu.

Högskoleutbildningar

Chalmers tekniska högskola
Arkitektur: byggnadsvård, ombyggnad och hållbar utveckling (22,5 hp) sista ansökningsdag 1 september

Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård
Bebyggelseantikvariskt program (180 hp)
Bygghantverksprogrammet (180 hp)
Bygglov, varsamhet och kontroll (7,5 hp)
Båtar, fartyg och skepp (15 hp)
Kulturvård och byggnadsvård (30 hp)
Kulturvård (A), allmän inriktning, masterprogram (120 hp)
Kulturvård (B), bebyggelseantikvarisk inriktning, masterprogram (120 hp)
Kulturvård (C) med inriktning kulturhistorisk konservering, masterprogram (120 hp)
Kulturvård (D) med inriktning byggnadsvård och restaurering, masterprogram (120 hp)
Kvalitativa undersökningsmetoder i kulturvård (7,5 hp)
Landskapsvårdens hantverk (180 hp)
Lera som byggnadsmaterial (3 hp – SOMMARKURS)
Nordmak – Nordisk master i arkitektoniskt kulturarv
Trädgårdens hantverk och design (180 hp)
Tätortsnära natur och kultur (7,5 hp)

Högskolan på Gotland
Byggnadsvårdsprogrammet (180 hp)
Föremålsantikvariskt program (180 hp)
Byggnadsdokumentation (7 hp)
Byggnadsmåleri (5 hp)
Byggnadsvård – vidareutbildning (60 hp)
Byggnadsvårdens organisation, regelverk och processer (9 hp)
Historiska byggtekniker – nordsvenskt timmerbyggande (60 hp)
Historiska byggtekniker – vikingatida byggnader (60 hp)
Kulturarv (7,5 hp)
Kulturarv och kulturmiljövård (7,5 hp)
Kulturarvspolitik (30 hp)
Kulturarvsturism (7,5 hp)
Kulturmiljövårdens teori och historia (7,5 hp)
Kulturvetenskapliga metoder (15 hp)
Kulturvårdens teori och praktik (8 hp)
Kyrkans inventarier – en del av det kulturhistoriska arvet (7,5 hp)
Stenbyggnader – historia och restaurering (10 hp)
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia (7,5 hp)
Världsarv och nutid – Visbys offentliga rum i lokalt och internationellt perspektiv (7,5 hp)

Kungliga konsthögskolan, Arkitekturskolan
Restaureringskonst – Restaurering utan gränser (60 hp)

Stockholms universitet
Arkitektur- och bebyggelsehistoria II (30 hp)
Kulturarv i globalt perspektiv (7,5 hp)
Kulturmiljövård II (30 hp)
Kulturmiljövårdens organisation och verksamhet II (7,5 hp)
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia I (15 hp)

Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
Garden conservation (15 hp)

Umeå universitet
Byggnader och miljö (7,5 hp)

Växjö universitet
Byggnadsvård I (7,5 hp)
Högskoleprogram i byggteknik med byggnadsvård (120 hp)

Övriga utbildningar

Byggnadsvård i Västmanland
Byggnads- och industriminnesvård (80 p KY-utbildning) – utbildningen flyttar till Partille, se nedan

Hantverksakademin (Stockholm)
Gymnasieutbildning, nationellt och individuellt program inom ett hantverksyrke sista ansökningsdag 18 april
Lärlingsutbildning för vuxna inom 68 hantverksyrken sista ansökningsdag 18 april

Hjo folkhögskola
Hjo konstskola –Byggnadsvård (1-2 år) sista ansökningsdag 19 maj

Rättviks gymnasium/Föreningen Svenska timmerhus
Timmerhustillverkning (1 år KY-utbildning) sista ansökningsdag 5 maj

SIFU i Stockholm
Byggnadsvård (120 p KY-utbildning) sista ansökningsdag 1 juni

Vuxenutbildningen i Partille
Byggnads- och industriminnesvård (80 p KY-utbildning) sista ansökningsdag 9 juni
Byggnadsvårdstekniker (80 p KY-utbildning) sista ansökningsdag 9 juni

Byggnadsvårdskurser

Kortare praktiska kurser hittar du på Byggnadsvårdsbloggens sida med Kurser.

Uppdaterad 080529


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: