Korta nyheter (mars)

18 03 2008

Ett urval byggnadsvårdsrelaterade nyhetsartiklar från olika delar av landet, publicerade under de senaste veckorna.

Kulturhus blir kvar i stadens ägo
De kulturhistoriskt värdefulla hus som Stockholms stad äger blir kvar i kommunal ägo. Det blev klart på tisdagen, när styrelsen för Stadsholmen beslöt att säga nej till att värdera 43 kulturhus. Men två hus som har ett förhållandevis lågt kulturhistoriskt värde kommer att värderas och senare säljas.
Källa: SR P4 Stockholm

Väderplågad fiskestuga på Käringön ska bli juvel
Den nye ägaren, Lars Falkeskog, tänker låta renovera stugan från grund till tak och återställa den så långt det är möjligt till den fiskestuga som var när den byggdes på 1870-talet. Byggnadsantikvarien Stefan Ädel har det övergripande ansvaret för projektet. Den särpräglade byggnadsstil som utvecklades av dåtidens snickare på Käringön ska gå att känna igen när arbetet är avslutat. Typiskt för Käringön var fönstrens triangelöverstycken, säger Stefan Ädel.
Källa: GP (15/3)

Bebyggelseantikvarien kämpar för en vackrare livsmiljö
Intervju med Lina Karlsson, en av fyra bebyggelseantikvarier vid Norrbottens museum. Hon har Luleås stadsplanering som ett av sina områden.
Källa: Norrländska socialdemokraten

Planer på upprustning av gamla arbetarbostäder
De före detta arbetarbostäderna vid Intaget i Lessebo behöver rustas upp. Samtidigt finns frågor om användningen av stugorna i framtiden. Det handlar om tre stugor och en lokal på baksidan av den relativt nyrenoverade musikestraden i Intaget, parken mittemot pappersbruket där även Smera´n med bostäder ligger. Alla de röda husen i området är före detta arbetarbostäder. I dag är två av husen, den lilla stugan och musikkårens lokal, i stort behov av upprustning.
Källa: Smålandsposten

Kursutbudet på Nääs slår alla rekord
Förr var det kurser på Nääs två veckor innan midsommar. Nu börjar kurserna i mars och slutar i december. Deltagarna kommer från hela landet för att lära sig mer om slöjd och byggnadsvård på Nääs. Västarvet håller också på att bygga upp ett slöjdbibliotek på Slöjdseminariet. På Nääs finns redan två bibliotek: ett med böcker om hur den pedagogiska slöjden vuxit fram där och ett bibliotek med litteratur om byggnadsvård, som finns på Källnääs.
Källa: Lerums tidning

Unik trädgård kan få skydd
Den 120 år gamla trädgården i Abbekås har en osäker framtid sedan ägaren Stina Kull avled förra året, drygt 90 år gammal. Trädgårdsvänner fruktar nu att tomten bebyggs. På kommunens byggkontor har det kommit in flera förfrågningar om det går att bygga mer på tomten. Länsstyrelsen ska undersöka och värdera trädgården. Om det visar sig att trädgården har stora värden kan den bli aktuell som byggnadsminne, säger Henrik Ogstedt på länsstyrelsen. I dag anses gamla skånska trädgårdar värdefulla eftersom de är en del av kulturarvet och alltmer ovanliga. Det är inte vanligt med trädgårdar som byggnadsminne. I Skåne finns bara ett par slottsträdgårdar som byggnadsminnen.
Källa: Ystads Allehanda

Får sätta upp solfångare på sitt q-märkta hus
Sören Fouganthine får ha solfångare på taket på sitt q-märkta hus i Malmköping. Det beslutade en enig bygg-, miljö och räddningsnämnd i tisdags. Sörmlands museum var emot att han skulle få bygglov till solfångaren, då antikvarien ansåg att det inte rörde sig om ett ringa ingrepp samt att det riskerar att förstöra kulturmiljön i området. Vi tycker att miljöskälen vägen tyngre, säger Arne Lundberg (s), ordförande i bygg-, miljö- och räddningsnämnden.
Källa: Eskilstuna-Kuriren

”En viktig komponent i det moderna kulturarvet”
De stora glaspartierna i stadshuset i Ronneby ska bytas ut under våren till en kostnad om 14 miljoner kronor. Ronneby kommun kommer att byta ut de befintliga glaspartiernas ramar mot nya i aluminium. Enligt Blekinge museum riskerar detta materialval att ge byggnaden ett stummare uttryck och förta det arkitektoniska språket. Därför förordnar museet att de nya fönsterramarna så långt som möjligt görs som kopior av de befintliga. ”Stadshuset är ett monument över en optimistisk tid, ett arkitektoniskt barn av sin tid som speglar 1960-talets byggande på ett mycket effektfullt sätt. Stadshuset är därmed en viktig komponent i det moderna kulturarvet”. Det skriver Blekinge museum i sitt yttrande.
Källa: Sydöstran

De skogsfinska byggnaderna ska räknas
Ett nytt samarbetsprojekt ”Skogsfinska kulturarv” kommer att sträcka sig från Filipstad i öster till norska Hedmark i väster och Arvika i söder. Målet är inventera ännu mer av skogsfinsk bebyggelse och miljöer. En liknande satsning gjordes i Torsby kommun för några år sedan och då kom cirka 450 gårdar att ingå i studien. Värmlands museum organiserar arbetet.
Källa: Värmlands folkblad

”Bevara flottans sista utpost”
Marinstugan hotas nu av det nya hotell som planeras i hörnet Gutevägen-Söderväg. Den gotländska avdelningen av Föreningen för Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar (FSSS), Flottans Män och Sjövärnskåren på Gotland kräver i ett gemensamt uttalande att Marinstugan i Visby ska vara kvar.
Källa: Gotlands Tidningar

Kulturarvet kvar i Falun – trots allt?
Vi försöker hitta en lösning som innebär att verksamheten vid Kulturarvet hamnar under Dalarnas museum. Det säger Faluns kommunalråd Mikael Rosén (m). Diskussioner om detta har redan förts med museets chef Jan Raihle. Kulturarvet i Falun, som arbetar med att bevara och vårda kulturhistoriska föremål, planeras att läggas ned till sommaren, vilket betyder att 13 lönebidragsanställda mister sina jobb.
Källa: Dalarnas tidningar

Skiffertak för nybörjare
Ingmar Andersson från Mellerud skriver en bok med praktiska råd om skiffertak. Han kan få 100 000 kronor från länsstyrelsen i Västra Götaland och Värmland för att ge ut boken.
Källa: ttela

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: