Eslöv begränsas rätt att godkänna bygglov

18 03 2008

Länsstyrelsen har stoppat Eslöv kommuns rätt att godkänna bygglov eftersom man fruktar att kommunen river kulturhistoriska byggnader utan att ta hänsyn till riksintresset. Därför tar länsstyrelsen nu kontroll över alla byggärenden och rivningslov inom centrala Eslöv. Det har Sydsvenskan skrivit om i ett par artiklar.

Beslutet gäller tills länsstyrelsen upphäver det, men intentionen är att upphäva det så fort som möjligt. Det här är väldigt ovanligt. Vad jag vet har det bara skett en enda gång tidigare i Skåne, säger Henrik Ogstedt, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen, till tidningen.

Nu pågår en kartläggning över vilka delar av centrala Eslöv som kommunen själv inte längre får kontrollera bygg- och rivlov. Arbetet ska utföras i samråd med Eslöv och när ett förslag är klart får kommunen ta ställning till det.

Mikael Kourtzman (m) är upprörd och menar att beslutet kommer att drabba alla boende i Eslöv tätort som får sina mark- och bygglov försenade. Vi är en kommun som arbetar hårt för att ta hand om det gamla vackra som finns i staden och vi har lagt ner mycket pengar, tid och kraft på att bevara den järnvägsnära miljön, säger han.

Det är rätt att kulturbyggnader i Eslöv har räddats, säger bebyggelseantikvarie Henrik Borg på Regionmuseet i Kristianstad till Sydsvenskan. Lagerhuset och Mejeriet på Kvarngatan är två exempel, men det har inte skett genom kommunens försorg, utan av privata intressenter.

Flera historiska byggnader har tidigare rivits i Eslöv, berättar Sydsvenskan. 1977 genomfördes en industriminnesrenovering i Eslövs kommun. Då fanns det 71 byggda miljöer i Eslöv. 2003 var över hälften av dem rivna, starkt förvanskade eller lagda i ruiner.

I förra veckan revs Herberts Felix gamla saftstation. Andra exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader inom stationsområdet som har försvunnit är: Nils Johnssons snickeri, Eslövs skofabrik, Västra Sallerups mejeriförening, Eslövs slakteri AB och Carl Herrmanns konstyllefabrik.

Nu planerar man att riva spritfabriken vid Trehäradsvägen-Ystadsvägen som byggdes i början av 1900-talet. Kultur- och fritidsnämnden i Eslöv har inte haft något att invända mot en rivning, men har uppmanat fastighetsägaren att så långt det är möjligt bevara någon eller några av husen.

Källa: Sydsvenskan, artiklar av Staffan Håkansson och Lovisa Höök (7/3 och 11/3)

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: