Stadsbibliotekets annexbyggnader

11 03 2008

Igår skrev ett stort antal arkitekter och kulturpersonligheter en debattartikel i SvD (Spotta inte på arkitekten Asplund) om Stockholms stadsbibliotek. Idag följer Svenskan upp detta med en replik (Stor skada om vinnande förslag inte genomförs) av stadsbibliotekarien Inga Lundén och stadsbyggnadsdirektören Ingela Lindh samt en intervju med länsantikvarien Mats Jonsäter (Annexuppropet kom för sent).

Heike Hanadas förslag i arkitekttävlingen om ett nytt stadsbibliotek medför att de så kallade annexbyggnaderna nära Gunnar Asplunds huvudbiblioteksbyggnad måste rivas för att ge plats åt en ny byggnad, Delphinium. Biblioteksannexen är inte ritade av Asplund själv, men de är en del av hans plan för området kring Observatoriekullen.

Annexen är blåmärkta, men inte förrän nyligen har frågan väckts om byggnadsminnesmärkning av dem. Att byggnadsminnesskydda byggnader mot ägarens vilja görs väldigt sällan, säger Mats Jonsäter till SvD. Enligt Ingela Lindh finns det en bred politisk majoritet i stadsbyggnadsnämnden för att fortsätta med byggplanen. Hon och Inga Lundén menar att Stockholms anseende skulle skadas om förslaget inte genomförs.

Byggnadsvårdsbloggen har tidigare refererat till en SvD-artikel (Besvikelse över biblioteksvinnare) där länsantikvarie Mats Jonsäter och stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund förordar andra tävlingsförslag som inte innebär en rivning av annexen. Stockholms stadsmuseum har i ett yttrande 2005, innan tävlingen utlystes, helt sagt nej till rivning av annexen.

Tidskriften Arkitektur har i årets första nummer skrivit om tävlingsresultatet och kommentarer kring det. Dessutom har Arkitekturs blogg haft flera inlägg om Stadsbiblioteket. I dagens inlägg (Rör inte Asplund) finns ett flygfoto som ger en bra bild över annexens placering i förhållande till biblioteket.

Denna arkitektur- och biblioteksdebatt lär fortsätta.

Biblioteken – och dess byggnader – behöver uppmärksammas på flera sätt. Ingen har väl undgått de rosa annonserna med Svensk biblioteksförenings kampanj för en nationell bibliotekspolitik, ”Library lovers”?

LibraryLovers
Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: