Eskilstuna stadsarkiv är Årets arkiv

9 03 2008

I förra veckan fick Eskilstuna stadsarkiv ta emot priset för Årets bästa arkiv. Utmärkelsen delas ut för första gången av DIK, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet. Genom priset (ett diplom och 20.000 kronor) vill man uppmärksamma arkivens betydelse. Som byggnadsvårdare kan man ha stor nytta av olika arkiv.

Motiveringen lyder:

Ett kommunarkiv ska ge service både till invånarna och till anställda i kommunen. Med knappa resurser lyckas Eskilstuna stadsarkiv göra detta genom att hålla en hög servicenivå och ha ett stort mått av framåttänkande. För besökare erbjuder arkivet generösa öppettider.

Stadsarkivets hemsida är pedagogisk och lättnavigerad, vilket gör den intresseväckande och ”kittlar” den kunskapstörstande och nyfikne besökaren. Hemsidan erbjuder också en ingående anvisning inför arkivbesöket. Eskilstuna stadsarkiv arbetar aktivt med att tillgängliggöra material så att det blir nåbart från hemsidan.

Samarbete är ett honnörsord, här kan ABM-samarbetet i kommunen och med Sverigefinländarnas arkiv särskilt lyftas fram. Ett kommunarkiv är viktigt ur demokratisynpunkt. Det handlar om medborgarnas insyn i det lokala beslutsfattandet.

Ett kommunarkiv har också en viktig roll som kulturaktör i lokalsamhället. Eskilstuna stadsarkiv förmår på ett lyckosamt sätt arbeta både med modern arkivbildning och med det utåtriktade arbetet – till gagn för dagens och morgondagens medborgare.

Källa: DIK pressmeddelande (pdf)

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: