Korta nyheter (februari)

19 02 2008

Ett urval av de senaste veckornas nyheter med anknytning till byggnadsvård och byggnadsantikvariska frågor.

Kulturhus inventeras inför försäljning
Just nu pågår en kulturhistorisk inventering av Stadsholmens fastigheter för att underlätta vid värderingen av dem inför en eventuell ombildning till bostadsrätter. Ungefär hälften av de boende vill ombilda. Men om husen har ett mycket stort kulturhistoriskt värde eller har genomgått ambitiösa renoveringar, då finns det papper på att man har beslutat om att de ska undantas från försäljning. Det säger Ann Charlotte Backlund, stadsantikvarie vid Stockholms stadsmuseum.
Källa: SR P4 Stockholm

Enligt bostadsborgarrådet Kristina Alvendal (m) blir troligen de flesta av Stadsholmens ca 270 fastigheter kvar i Stockholms stads ägo. Källa: SR P4 Stockholm

Biografer läggs ned
Göteborgsbiograferna Svea och Capitol lägger ned efter flera år med förlust. Singelbiografen Palladium stänger nu på söndag. I Stockholm har den anrika biografen Röda Kvarn på Biblioteksgatan lagts ned och Park och Royal ligger i riskzonen. Det är en negativ trend som inte kommer att få någon vändning om inget sker från SFI:s sida, skriver filmfrossa.se.
Källa: Filmfrossa.se

Där tiden står stilla
Reportage om några av bergsmansgårdarna i Torsåker, Gästrikland. Hofors kommun har beställt en inventering av de stora gårdarna, vilka uppfördes i mitten av 1800-talet. Arbetet utförs av byggnadsantikvarien Ulrika Olsson från Länsmuseet i Gävleborg. Torsåkersgårdarna skiljer sig från bergsmansgårdarna i Dalarna och Västmanland bland annat när det gäller exteriör färgsättning.
Källa: DN Bostad 15/2 (sid 4-7)

Brandskadat kulturhus i Tobo byggs upp
Kulturhuset på Bruksgatan i Tobo som förstördes i en brand den 23 januari ska byggas upp på nytt. En byggnadsställning i metall monteras nu runt det utbrunna huset, för att täcka det med ett plasttak så att timmerstommen kan att torka ut. Huset ska återställas i så nära originalskick som möjligt.
Källa: Uppsala nya tidning

Påtänkta rivningen av Starshinehuset upprör
Ystadbostäder vill riva Starshinehuset för att kunna bygga fler, bättre och billigare lägenheter på tomten. Den befintliga byggnaden blir svår att bygga om. Planerna upprör Leif Haglund (s), sekreterare och pressansvarig i Ystads arbetarekommun, som tycker att det är ett kulturbrott eftersom huset tillhör Ystads kulturarv. Kommunens antikvarie Björn Bjelke-Holtermann kommer att kopplas in. Han säger att det krävs en antikvarisk förundersökning av byggnaden, både invändigt och utvändigt, innan dess historiska värde kan slås fast.
Källa. Skånska dagbladet

Grosshandlarvilla förblir byggnadsminne
Ottarsberg på Granholmen utanför Vaxholm blev byggnadsminne 1984. Ottarsberg är en av Stockholms skärgårds äldsta och bäst bevarade grosshandlarvilla. Ägaren har ansökt hos länsstyrelsen om att häva byggnadsminnesförklaringen. Men Riksantikvarieämbetet säger nej i sitt yttrande.
Källa: DN 14/2 (sid 17)

Säteriet förfaller
Lambohovs säteri förfaller och en av kommunens stora kulturskatter vanställs, vilket upprör många. Kommunen äger huset sedan 1966, men trots att det finns flera förslag till upprustning så händer ingenting. Det finns ett gammalt beslut om att säteriet ska säljas.
Källa: Linköpings tidning

Nya krafttag mot inredda sjöbodar
Sjöbodar är inga sommarstugor – bara förråd. Det är kommunerna i norra Bohuslän överens om. Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekils kommuner har enats om ett första steg till en gemensam sjöbodspolicy. I den definieras en sjöbod som ”en byggnad som är avsedd till förvaring av fiskredskap, båttillbehör och liknande”.
Källor: GP och Newsdesk

Bara grannar kan stoppa fusket
Antalet bygglovsärenden i Gamla stan ökar och med det ökar även risken för att kulturhus förvanskas. Stadsmuseet har fått minskade resurser och hinner inte granska alla ingrepp som görs. Men hoppet står till att grannarna klagar.
Källa: SvD med bilder

Hon vill rädda farfar Verners sjöbod
Ewa Grönlund försöker rädda familjens gård och sjöbodar i Grönöböndernas fiskehamn i Lövstabukten. Bostadshuset från 1826 är på väg att återställas. För sjöbodarna ser det värre ut och hon har sökt bidrag hos länsstyrelsen.
Källa: Uppsala nya tidning

Stabby prästgård måste bevaras
För att säkra bevarandet av den kulturmiljö som Stabby prästgård utgör vore det naturligt att Uppsala kommun utnyttjade sin förköpsrätt. Dess betydelse är omistlig för Uppsalaborna.” Det skriver Leif R Blom och Helena Harnesk för Bondkyrko hembygdsförening i ett debattinlägg.
Källa: Uppsala nya tidning

Riksantikvarieämbetet tecknar avtal med Strömma
Riksantikvarieämbetet har tecknat avtal med Strömma Turism och Sjöfart om byggnader och mark på Ångholmen på Björkö (Birka) under en femårsperiod. Ämbetet fortsätter att ansvara för kulturarvet och att sköta förvaltningen av fornlämningarna. Museiverksamheten kommer att bedrivas i Strömma Turism och Sjöfarts regi, men utställningarna i museet ägs och underhålls av Riksantikvarieämbetet.
Källa: RAÄ pressmeddelande

Prästgårdar försvinner
Allt fler prästgårdar säljs. Prästerna vill inte bo där och de har höga driftskostnader. De är för dyra att ha kvar för många församlingar. Sedan kyrkan skildes från staten har över hälften av alla tjänstebostäder inom kyrkan sålts.
Källor: Kyrkans tidning, Dagen, SR P4 Göteborg (+ Värmland, Gotland) och Uppsala nya tidning

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: