Rädda Norrvikens trädgårdar

4 02 2008

norrvikens_tradgard_10.jpg Här följer ett upprop för Norrvikens trädgårdar i Båstad från Helén Nordin, Landskapsarkitekt LAR. Texten har tidigare publicerats i Byggnadsvårdsmagasinets senaste nyhetsbrev.

Mer information och möjlighet att skriva under uppropet finns på Rädda Norrvikens trädgårdar.

Foto av Dan Rosenholm från webbplatsens bildgalleri.

Norrvikens Trädgårdar i Båstad är en av de främsta trädgårdsanläggningarna som skapats under 1900-talets svenska trädgårdshistoria. Regionmuseet/landsantikvarien i Skåne har klassat anläggningen som en unik och sällsynt företeelse, såväl lokalt som regionalt och nationellt. Riksantikvarieämbetet har stött förslaget att Norrvikens trädgårdar bör bli kulturreservat, men Norrvikens exploateringsbolag, Neab, (dotterbolag i byggföretaget Peab), vill tvärtemot exploatera området med bostadsbebyggelse och lyxhotell.

Båstads kommun arbetar just nu både med en fördjupad översiktsplan och en detaljplan över Norrviken. Bägge planerna tillgodoser NEAB:s planer med exploatering på ett sådant sätt att trädgårdarnas hela idé och dess kulturhistoriska värde riskerar att förödas.

Trots alla protester fortsätter Båstads kommunalråd, Anette Åkesson, (tjänstledig från sitt jobb på PEAB) att genom plankontoret hävda exploateringsbolagets planer. Detta trots att det inte finns något beslut i kommunfullmäktige om en sådan utveckling,
tvärtom.

2001 togs nämligen ett beslut i Kommunfullmäktige att trädgårdarna skulle utvecklas efter en strategi upprättad av landskapsarkitekten Ulf Nordfjell. Den plan som nu håller på att drivas igenom är en helt annan och går stick i stäv mot detta beslut. (Länsstyrelsen har i sitt yttrande riktat stark kritik mot den fördjupade översiktsplanen.) Trots det har kommunen nu även lagt ut en detaljplan på samråd där man struntar i de kritiska synpunkter som kommit in. Frågan om trädgårdarnas framtid måste pga jävssituationerna i Båstad därför upp till riksdag och regering. Det är mycket stora kulturvärden angelägna för hela landet, som står på spel.

Du kan stödja uppropet för ett nationellt skydd för trädgårdarna på sidan: www.raddanorrvikenstradgardar.se

Sprid det gärna, det behövs många som stödjer uppropet. På hemsidan finns alla yttranden, tidningsartiklar mm uppdaterade.

Vänliga hälsningar
Helén Nordin
Landskapsarkitekt LAR

Annonser

Åtgärder

Information

One response

12 09 2008
Birger Ekenstierna

Helen Nordin kommer enligt vi som arbetar på Norrvikens Trädgårdar med grova felaktigheter och mycket ensidig information i sitt populistiska upprop.

Byggnationerna som kommer att uppföras kommer på intet sätt att anläggas inne i trädgårdarna eller på något sätt förstöra vare sig siktlinjer eller trädgårdarnas idé eller kulturhistoriska värden. Byggnationerna är fullkomligt nödvändiga för att få in det kapital som behövs för att rusta upp Norrvikens Trädgårdar.

Anläggningarna är idag i mycket dåligt skick och behöver en ekonomisk framtida trygghet. Ett sätt är att skapa bärighet i anläggningarna är att anlägga ekonomibyggnader så som restaurang, café och butik. Detta kostar mycket pengar, men exploateringen gör investeringar möjliga.

Se till att ta till er all information innan ni skriver på ett upprop; ett upprop som jag anser skulle kasta ut trädgårdarna i en mycket osäker framtid. Gå in på http://www.norrvikenstradgardar.se och läs om framtidsplanerna. Läs även min blogg: norrvikenstradgardar.blogspot.com där jag bloggar om skötseln och aktuella händelser i trädgårdarna. Besök oss och bilda er en egen uppfattning om vilket skick trädgårdarna är i och vad som behövs. Många som skriver på uppropet har inte ens varit på Norrviken vilket är mycket synd. Vi har öppet maj-september kl 10-18.

Mvh
Birger Ekenstierna
Chefträdgårdsmästare Norrvikens Trädgårdar
%d bloggare gillar detta: