Korta nyheter (januari del 2)

2 02 2008

Byggnadsvårdsrelaterade nyheter i urval som har publicerats i januari.

Utredning om spritfabrikens kulturhistoriska värde
Regionmuseet i Kristianstad ska utreda den tidigare spritfabrikens kulturhistoriska värde, eftersom Marktjänst i Malmö AB har ansökt om rivningslov för Eslövs spritfabrik hos kommunen. I utredningen ingår att sammanställa historik kring byggnaden, göra en exteriör och interiör byggnadsbeskrivning och fotografering, analysera byggnadens kulturvärden och göra en konsekvensbeskrivning för stadsbilden.
Källa: Skånska Dagbladet

Kyrkorna stöldsäkras
De ökande stölderna av ovärderliga föremål från landets kyrkor har lett till att fler portar hålls låsta. Modern teknik som larm installeras och föremålen förankras i golv och väggar eller låses in. Länsstyrelserna och riksantikvarien arbetar kontinuerligt med att väcka diskussionen om hur kyrkorna skyddas i de olika kommunerna.
Källa: Östran

Modernt kulturarv vid Automobilen
Skateboardbanan vid Automobilen i Morup bör bli byggnadsminne. Den är en ‘omisskännlig del i det moderna samhällets kulturarv’ och ‘synnerligen märklig’. Det skriver docenten i etnologi vid Lunds universitet, Lars-Eric Jönsson, och doktoranden i kulturvård vid Göteborgs universitet, Gunnar Almevik, i ett brev till länsstyrelsen.
Källa: Hallands Nyheter

Landsbygdens kulturmiljöer ska räddas för framtiden – stödpengar finns
Landsbygdens lador, stenmurar och trädalléer har stora kulturmiljövärden och ska räddas för framtiden! Nu är det att möjligt att söka stöd för bland annat restaurering. Lilla byggnadsvårdsbidraget kan användas till sk överloppsbyggnader eller ekonomibyggnader som annars skulle riskera förfall eller rivning. Det skriver länsstyrelsen på sin webbplats den 29/1 respektive den 1/2.
Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Sudrets väderkvarnar kartläggs
Hoburgs hembygdsförening har fått pengar för att kartlägga de 43 väderkvarnarna på Storsudret. Föreningen hoppas att det ska leda till ett större projekt med pengar från EU, där några av kvarnarna också kan restaureras.
Källa: SR P4 Gotland

Rivningslov uppskjutet för torgbunker
Rivningslovet för kiosk- och toalettbyggnaden på Norra Torget i Kristinehamn skickades tillbaka av miljö- och byggnadsnämnden för komplettering med bland annat yttrande från länsmuseet. Ärendet ska gå till beslut vid nästa möte i februari. En delseger för Bunkerns vänner.
Källa: Värmlands Folkblad

Ge Sunnebion nytt liv
Vilken fantastisk lokal, vilken byggnad, att sådana fortfarande finns! Och att detta hus ligger i vår hemkommun, Sunne, som inte är bortskämt med historiska byggnader från tidigt 1900-tal. Det skriver Marc Broos, konstnär, chef Alma Löv museum och Lars Lerin, konstnär, i en insändare. Teaterbiografen bör återställas, inte rivas.
Källa: Värmlands Folkblad

Härlig är Levide kyrka
Levide kyrka är färdig efter två års renoveringar. Hela kyrkan har genomgått en omfattande renovering, både invändigt och utvändigt. Återinvigningen sker den 10 februari.
Källa: Helagotland

Vill bevara fabriksmiljön för eftervärlden
Utan Bert Gustavsson hade Sjuntorps unika fabriksmiljö legat i ruiner. Nu vill han att två gamla stiftelser slås samman till en ny, för att den gamla textilfabriken ska bevaras för eftervärlden. Bert Gustavsson vill också öppna området för alla Sjuntorpsbor.
Källa: TTELA

Noggrann inventering räddade kulturarv
En noggrann arkitekturhistorisk inventering på 1930-talet av Ystads gamla miljöer med korsvirkeshus gjorde att de styrande i Ystad fick upp ögonen för hur värdefulla byggnaderna var. Inventeringen räknas som en av landets äldsta bevarandeplaner och gjordes av Nils Gösta Sandblad.
Källa: Ystads Allehanda

På väg att bli byggnadsminne
På onsdag står Tingshuset i Alvesta på dagordningen när nämnden för samhällsplanering har möte. Länsstyrelsen avser att förklara det för byggnadsminne. Kommunen är inte helt överens med länsstyrelsen när det gäller skyddsföreskrifterna för Tingshuset.
Källa: Smålandsposten

Bidrag till skärgårdens båthus och bodar
Nu kan du återigen söka bidrag för renovering av båthus och bodar. Sista ansökningsdag är 25 mars 2008. ”Under 2008 ger Länsstyrelsen i Stockholms län bidrag för underhåll och i vissa fall renovering av byggnader med anknytning till äldre tiders fiske och transporter i skärgården.” Det skriver Länsstyrelsen i sitt meddelande.
Källa: Skärgårdsbryggan

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: