K-märkning av fritidsbåtar

21 01 2008

Sjöhistoriska museet har lämnat ett förslag till k-märkning av fritidsbåtar. Syftet med k-märkningen är att lyfta fram den svenska fritidsbåtsflottan som en del av vårt gemensamma kulturarv och uppmuntra ägarna till ett varsamt brukande och bevarande. Sjöhistoriska museet bjuder in alla att lämna synpunkter och komma med kompletterande förslag, senast den 1 mars 2008.

Sedan 2001 finns det möjlighet att k-märka kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: