Bevara landsbygdens byggnader – nya böcker

27 12 2007

Länsstyrelsen i Jönköpings län lanserade före jul två nya böcker om att bevara landsbygdens kulturhistoriska byggnader, båda skrivna av Astrid Eriksson. I ett pressmeddelande står följande om de nya böckerna:

”Boken Byggnadspraktikan ger bakgrunden till lantbrukets olika byggnader och byggnadsdetaljer. Den presenterar vad du ska tänka på när du ska laga, byta, isolera eller måla gamla byggnader.”

”Boken Landsbygdens byggnader handlar om gårdsmiljöer. Den beskriver hur man kan bygga om och till gamla ekonomibyggnader för dagens krav och hur nya byggnader kan placeras så att inte värdefulla gårdsmiljöer förstörs.”

Under 2008 utkommer en tredje och sista bok i samma serie, Öppet landskap.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: