Korta nyheter (nov/dec)

5 12 2007

Ett urval av de senaste veckornas nyheter med anknytning till byggnadsvård och byggnadsantikvariska frågor.

Ladorna ska renoveras
Ockelbo är en av två testkommuner som länsstyrelsen satsar på under 2008. Många lador har försvunnit under de senaste 50 åren. De röda lador som står kvar på åkrar och ängar är viktiga för landskapsbilden och måste bevaras. Nu kan man få jordbrukarstöd för att renovera dem.
Källa: Arbetarbladet

Nästan en miljon till Svartviks industriminnen
Ett av Sundsvalls kommuns kulturarv, Svartviks industriminnen, får 865.000 kronor från kommunen för sin verksamhet år 2008. Mer än halva summan går till att finansiera tjänsten som enhetschef.
Källa: Dagbladet Sundsvall

Antikvarie anklagar Björk för stilbrott
Byggnadsantikvarien Thomas Brandt, Bohusläns museum i Uddevalla, menar att det vindskydd, som blivande förvaltaren Lennart Björk har uppsatt utanför Skomakarstugan i Gustafsberg, är ett oacceptabelt stilbrott som måste bort. Gustafsberg är ur ett kulturhistoriskt perspektiv unikt för Sverige. Staketet utanför Skomakarstugan, de utbytta medeltida fönstren mot nya (i flera hus) och andra förändringar som har ägt rum här är helt fel, säger han.
Källa: Bohusläningen

Skrev under men skrev inte brevet
Ordföranden för Gustafsbergsstiftelsen, Lennart Björk, försvarar sig mot kritiken mot honom och stiftelsen, som framkommit i tidigare artikel i tidningen. Björk har lanserats som förvaltare efter Fogelin, vilket har kritiserats av kommunen och föreningen Gustafsbergs Vänner.
Källa: Bohusläningen

Kulturhus skulle få bättre skyltar
För över fem år sedan fick Eskilstuna museer 30.000 kronor av länsstyrelsen för att dra igång ett projekt med skyltning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Sedan dess har ingenting hänt.
Källa: Folket

Uppfräschad kyrka som julklapp
Första advent var det fest i Allhelgonakyrkan. Kyrkan som riskerade att stängas för 20 år sedan, har nu renoverats för drygt 22 miljoner och blivit en klenod. Byggnadsantikvarie Björn Bjelke-Holtermann har lett arbetet i Allhelgonakyrkan och resultatet är en kyrka som blivit väsentligt ljusare och där alla fina detaljer har plockats fram. Allhelgonakyrkan byggdes 1891 med Helgo Zettervall som arkitekt.
Källa: Sydsvenskan
Se även bildspel av Ingemar D Kristiansen.

Dassen är ingen skitsak
235 000 kronor kommer det att kosta att renovera de två timrade utedassen i fiskeläget Norrfällsviken. Nu söker Norrfällsvikens fiskehamnsförening pengar från både länsstyrelsen och landstinget. Utedassen räknas som värdefulla kulturmiljöer och har anor från 1600- eller 1700-talen.
Källa: Allehanda.se

Bobergs reste landet runt för husens skull
1915-1925 reste arkitekten Ferdinand Boberg och hans fru Anna runt hela Sverige för att dokumentera hus som hotades av rivning. Hans fältteckningar i blyerts av allt från ladugårdar och slitna bodar till pampigare byggnader som kyrkor och herrgårdar har länge förvarats i Nordiska museets arkiv. Teckningarna har nu digitaliserats och lagts ut på internet, tillsammans med nytagna foton.
Källa: gp.se

Många kulturhistoriska hus i Hylte
Bebyggelseantikvarie Björn Ahnlund vid Kulturmiljö Halland har kartlagt kulturhistorisk bebyggelse i Hylte kommun. Det finns gott om kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Hylte, mycket tack vare att bebyggelsen på landsbygden är välbevarad, menar han. Inventeringen visar att kommunen ligger över snittet.
Källa: Hallandsposten.se

Besvikelse över biblioteksvinnare
Nu kritiseras det vinnande förslaget i Stadsbibliotekstävlingen, Delphinium, från flera håll. Kulturvårdande myndigheter är missnöjda och många som hoppats på nyskapande arkitektur är också besvikna. Länsantikvarie Mats Jonsäter på länsstyrelsen menar att juryn valt ett av de absolut sämsta förslagen från kulturmiljösynpunkt. Det vinnande förslaget innebär att bibliotekets tre annex, som alla anses kulturhistoriskt värdefulla, måste rivas. Stockholms stadsmuseum har i ett yttrande 2005, innan tävlingen utlystes, helt sagt nej till rivning av annexen. Stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund, chef för Stockholms stadsmuseum, säger att vi kommer att tala om att det här är hus som har räknats som omistliga. Biblioteksannexen är inte ritade av Gunnar Asplund själv, men de är en del av hans plan för området kring Observatoriekullen. Enligt en miljökonsekvensbeskrivning som Stockholms stad låtit göra har området ”ett unikt värde av internationell rang”. Bibliotekarierna på Stadsbiblioteket ser dock fram emot att få en stor och ljus tillbyggnad.
Källa: svd.se

Kulturmiljö av riksintresse
Det finns planer på ett nytt Strömvallen, en multiarena med glasad fasad, ett 11-våningars hotell sammanbyggt med konserthuset i Gävle. Länsantikvarien Lena Landström är tveksam till ett stort hotell och en ny glasad fasad mot ån och säger att det känns väldigt främmande i miljön. Men hon har ännu bara sett planerna i tidningen.
Källa: Arbetarbladet

Brygghusmagasinet på Roma kungsgård invigs
Den 24 november invigdes det nyrenoverade brygghusmagasinet på Roma kungsgård på Gotland. Samtidigt öppnades Roma kungsgårds årliga julmarknad. Renoveringen av brygghusmagasinet, som i vissa delar har anor sedan områdets klostertid på 1100-talet, innebär att byggnaden nu är anpassad för verksamhet året runt.
Källa: sfv.se

Stenbron får inte rivas
Den 20 november fattade länsstyrelsen beslut att den gamla stenvalvbron i Alster ska bevaras och slog fast att den har ett betydande kulturhistoriskt värde. Vägverket hade ansökt om att få riva bron, men eftersom den anses vara en fornlämning måste nu Vägverket restaurera den. Alsterbron har dels ett kulturhistoriskt värde i den riksintressanta miljön runt Alsterdalen och dels är den ett byggnadsverk med kommunikationshistoriskt värde, säger antikvarie Carina Gottfridsson på länsstyrelsen.
Källor: vf.se, svt.se/Värmlandsnytt, Newsdesk

Ett av det äldsta husen rivs troligen
Flera hus ska rivas när det byggs vid Sundstorget i Höganäs: det gamla NST-huset, idag pizzeria, ett funkishus vid Centralgatan som används av skolan, och kanske också huset med elaffären vid Bruksgatan. På Bruksgatan där det ska byggas ligger ett gammalt korsvirkeshus, som är ett av Höganäs äldsta hus med byggåret 1821. Stadsantikvarie Henrik Ranby påtalade redan för flera år sedan att det är värdefullt och bör bevaras, och lyckades den gången skjuta fram ett beslut om rivning. Hans förslag är att huset flyttas på tomten och renoveras så att det kan användas som cykelförråd och samlingslokal.
Källa: hd.se

Kulturhus i stan ska inte säljas
Nu stoppas försäljningen av allmännyttans kulturhus. Det finns ingen politisk majoritet för försäljning av Stockholms kulturhus. När de första 25 ska klubbas imorgon i Stadsholmens styrelse kommer de flesta att få nej.
Källa: svd.se

Träkåkarna är världsunika
Det krävs kompetens för att bevara ett kulturhus, säger Fredric Bedoire, professor i arkitekturhistoria och lärare i restaurering på Konsthögskolan. Den sammanhållna trähusbebyggelsen är unik, även ur ett internationellt perspektiv. Stockholms stad har under 100 år köpt, renoverat och bevarat fastigheter: Söders röda kåkar, Gamla stans borgarhus och Djurgårdsstans gamla hantverkshus.
Källa: svd.se


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: