Byggnadspris till Birger Jarls torn och SFV

18 11 2007

Den 21 november delas Stockholms läns hembygdsförbunds byggnadspris ut till Birger Jarls torn och SFV, Statens fastighetsverk. Motiveringen lyder:

”Birger Jarls torn är en värdefull kulturbyggnad i hjärtat av den miljö som utgör ursprunget till dagens Stockholm. Som sådan utgör den en utmaning när det gäller anpassning till modern användning. Den anpassning till kontor som gjorts är föredömlig, med stor hänsyn till byggnadens kvalitet och ursprungliga funktion. Val av material och rumsindelning tillåter besökaren förstå byggnadens funktion som ett runt försvarstorn. Exteriört har en nödvändig handikappentré infogats på ett utmärkt sätt och de gamla kanonportarna framhävts medan tornet i övrigt är orört”.

Läs mer i pressmeddelande från SFV.


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: