Korta nyheter (november)

15 11 2007

Ett urval byggnadsvårdsrelaterade nyheter publicerade under de två första veckorna i november.

Redargård blir byggnadsminne
Länsstyrelsen har beslutat om byggnadsminnesförklaring av Blekunge redargård på Björkö i Norrtälje kommun. Gården uppfördes på 1800-talet. Byggnaden har stora värden både när det gäller arkitektur och social historia.
Källor: Newsdesk, Svd.se

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj till eldsjälar på Råshult
Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2007 går till Lena och Michael Michaëlsson som har återskapat Carl von Linnés barndomshem Råshult till ett levande kulturlandskap. Sedan 1988 ansvarar de för skötseln av landskapet på Råshult.
Källa: Newsdesk

Drömmen om ett eget träslott
May Britt och Martin Rolen förverkligade drömmen om att lämna stan för en fin gård på landet när de köpte Aspnäsgården i Skyttmon. Det totalrestaurerade huset från 1874 är byggnadsminne. Ett gammalt hus kräver intresse och engagemang, och ägarna känner ett stort ansvar för det. Den ansvarskänslan är viktig, anser Ola Hanneryd, byggnadsantikvarie vid länsstyrelsen i Jämtlands län.
Källa: Piteå-Tidningen

Laholms äldsta hus kan rivas
Laholms äldsta hus från 1799 är i så dåligt skick att det kanske inte går att rädda. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Ove Bengtsson (c), räknar med att få in en ansökan om rivningslov snart. Länsförsäkringar visste att huset var i dåligt skick redan vid köpet av den Henriksonska fastigheten, men riktigt hur dåligt det var upptäcktes inte förrän man knackat ner putsen från fasaderna. Det påbörjade renoveringsarbetet har nu avbrutits i väntan på beslut. Enligt Länsförsäkringar blir en renovering orimligt dyr och det handlar mer om ett nybygge. Därför är det bättre och billigare att riva och börja om från början.
Källa: Hallandsposten

Nedgånget vattentorn i Arboga upprustas
Vattentornet i Jädersbruk i Arboga, som stått och förfallit under flera år, räddas av Mälarenergi, på uppdrag av länsstyrelsen. Tornet var i så dåligt skick att det fanns risk att det skulle rasa ner i Arbogaån. Intresseföreningen Jädersbruks vänner arbetar just nu med restaureringen.
Källa: SR Västmanland

Bidrag för att renovera gamla byggnader
Nu ska gamla lador, stall, smedjor eller ekonomibyggnader som står och förfaller få nytt liv. Länsstyrelsen i Värmland genomför ett pilotprojekt för att rädda ekonomibyggnader och står för en del av reparationerna. Bidrag kommer att kunna sökas från början av 2008.
Källa: Nya Wermlands-Tidningen

Stadsantikvarie vill bevara skadat hus
Fastighetsägaren John Dorf vill riva ett äldre hus på Villagatan i Höganäs, eftersom det har svara sättningsskador. Men stadsantikvarie Henrik Ranby säger nej till rivning. Han anser att huset hör till kulturmiljön vid Rundelsparken och att det hör till den typ av egnahemsbebyggelse som är karaktäristisk för Tivolivången.
Källa: Helsingborgs Dagblad

Insändare: Kulturbyggnader ska innehålla kultur
Det så kallade Tempelriddarhuset genomgår en renovering för att bli lokal för Värmlandsteatern. Renoveringen genomförs i samråd med Värmlands museum, som var av den åsikten att enskilda delar i interiören kunde offras eftersom den verksamhet som huset ska anpassas till är så värdefull och ett led i husets ”nyttjandekontinuitet”. Att en gammal kulturbyggnad kan inrymma kulturverksamhet i form av bland annat teater, ser vi som en mycket lämplig användning av denna byggnad, skriver Lena Melesjö Windahl, Håkan Holm, Claes Wallenius och Åke Pettersson Frykberg i ett svar till Peter Sörensens insändare: Karlstads kulturmiljöer slaktas, VF, den 5 oktober.
Källa: Värmlands Folkblad

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: