Korta nyheter (oktober del 2)

1 11 2007

Ett antal byggnadsvårdsrelaterade nyheter från olika delar av landet publicerade i oktober (och några gamla nyheter från september som inte kommit med tidigare).

Upprustning för 100 miljoner
Stockholms konserthus ska rustas upp för knappt 100 miljoner kronor. Stockholms läns landsting, som står för det ekonomiska stödet till konserthusstiftelsen, satsar på tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade, asbestsanering och renovering av ventilationssystem.
Källa: DN 071031

Att vårda kulturarvet kostar
Regeringen uppmanas att permanenta länsmuseernas arbete med kulturarvet. Syftet med Access är att vårda och bevara kulturarvet. Nu är det dags att gå vidare och tillgängliggöra samlingarna. Det skriver Everth Gustavsson, ordförande Västerbottens museum och Ulrica Grubbström som är länsmuseichef/VD i en debattartikel.
Källa: vk.se

Ett arv till eftervärlden
Hälsingegårdarna representerar ett unikt stycke arkitektur och inredningskonst med sina många fönster, vägg- och takmålningar och utsmyckade förstukvistar. Nu hoppas man att Hälsingegårdarna ska bli vårt nästa världsarv. 1997 tog länsstyrelsen initiativ till projektet Hälsingegårdar.
Källa: dagen.se

Att riva är att skada Uppsalas arv
En rivning av Klosettpalatset skulle allvarligt skada Uppsalas arkitekturhistoriska arv. Det skriver Karin Mannberg Wretin, Agnetha Pettersson och Johan Dellbeck, antikvarier vid Upplandsmuseets Kulturmiljöavdelning, i en debattartikel. Det så kallade Klosettpalatset, nuvarande First Hotel Linné, på Skolgatan är rivningshotat. Hotellägaren vill riva den äldre delen av hotellet, Klosettpalatset, och ersätta det med ett lägenhetshotell.
Källa: unt.se

Kyrkor renoveras för 20 miljoner
Samfälligheten Gotlands kyrkor satsar drygt 20 miljoner kronor på renovering av gotländska kyrkor under den närmaste tiden. Hall, Stånga och Fleringe kyrkor har renoverats under 2007. Vid Levide och Garda kyrkor pågår arbete som fortsätter in på nästa år. 2008 kommer även Hellvi, Östergarn, Hörsne och Källunge kyrkor att renoveras.
Källa: SR P4 Gotland

Hallå där…
Kerstin Stenberg gratuleras till Nordiska museets medalj för hembygdsvårdande gärning. Hon startade föreningen för byggnadskultur för 25 år sedan och har arbetat för att bevara Kristinehamns byggnader.
Källa: nwt.se

Kulturhus på säljlista
I Stockholm väcker omvandlingen av Stadsholmens fastigheter till bostadsrätter starka protester. 32 av allmännyttiga Stadsholmens 258 fastigheter har bostadsrättsföreningar som vill ta över.
Källa: DN 071024

Ångloksstall ska bli bostadshus
Sveriges enda bevarade ångloksstall ska bli bostäder enligt ett förslag till detaljplan hos stadsbyggnadsnämnden i Malmö. Anläggningarna byggdes för Malmö-Simrishamns järnväg på 1910-talet. Banverket vill förvandla hela verkstadsområdet till bostads- och idrottsområde. Malmö kulturmiljö anser alla återstående byggnader mycket värda att bevara, utom möjligen verkstadshallen.
Källa: sydsvenskan.se

Hermansborg med sekelskiftesglans
Efter tio års renovering har den gamla jugendvillan Hermansborg i Budskär fått tillbaka sin sekelskiftesglans. Ägarna Kerstin och Berndt Santessons fick Hallands museiförenings byggnadsvårdsdiplom 2001 för sitt arbete med huset.
Källa: gp.se (Bostadsbilagan)

Kulturarv – allas ansvar
Det är viktigt att kulturarvet debatteras i dagstidningarna, synd bara att det nästan alltid är i samband med rivningar. Det skriver Lars Sjösvärd, landsantikvarie, och Anna Lindgren, 1:e antikvarie, vid Länsmuseet Gävleborg, apropå att mangårdsbyggnaden på Höjersdal, som har ett stort kulturhistoriskt värde, ska rivas. Länsmuseet hoppas att rivningen i Höjersdal var ett misstag och att man i fortsättningen tar hänsyn till kulturhistoriska intressen i Gävle kommun, så att kulturarvet ses som en resurs i linje med ambitionen att bli Kulturhuvudstad 2014.
Källa: gd.se

Anrikt museum i brand i Arboga
Arbogas äldsta byggnad, Friluftsmuseet, har brunnit upp. Enligt räddningstjänsten i Köping var branden i de gamla träbyggnaderna fullt utvecklad när de kom dit. Det är två lofthus från 1600-talet som brunnit. För att hindra att elden spred sig, sprutades vatten på några av de omgivande husen, så de kan ha blivit vattenskadade. Polisen misstänker att branden var anlagd.
Källa: vlt.se

Linoljefärg bäst för miljö och material
Miljötänkandet bryter hela tiden ny mark, även inom färgbranschen. En linoljefärg av god kvalité ska inte målas med lösningsmedel, säger Hans Allbäck. Han och Sonja Allbäck tillverkar linoljefärg av svenskodlat lin på en gammal skola utanför Ystad. Det var de som uppfann kittlampan 1982.
Källa: TT Spektra, bl a publicerad i: dalademokraten.se, hd.se och smp.se

Här ska både hus och kunskap bevaras
I höst hålls en studiecirkel om byggnadsvård på Vuxenskolan. Eleverna ska få jobba med en äkta gammal gård i närheten av Grimsboda, som ägs av Marie och Åke Nilsson. Gården byggdes någon gång på 1850-talet och består av två våningar.
Källa: nsk.se

Eternitens revansch är på väg
Eterniten är på väg att få sin revansch, efter att ha blivit utskälld och varningsstämplad. Den är också stryktålig, billig och brandsäker. Byggnadsvårdarna går nu i bräschen genom att tala om eternit som något värt att bevara för framtiden.
Källa: nwt.se

Byggnadsvårdsdag lockade ett hundratal

På lördagen hölls en byggnadsvårdsdag i samhället Hallersbyn strax utanför Dalskog. Ett hundratal byggintresserade besökare kom för att lära sig mer om hur man renoverar på ett varsamt sätt. Hallersbyn har byggnader från mitten av 1800-talet.
Källor: nwt.se och bohuslaningen.se

Byggnadsvård – från gräsrotsrörelse till retroinredning
Intresset för det egna husets kulturhistoriska värden tycks ha vaknat på riktigt. Det som en gång på 1970-talet utgjorde en gräsrotsrörelse, har nu vuxit till en minde folkrörelse. Idag finns ett stort utbud av begagnade och nytillverkade ”reservdelar” till gamla hus. Retro har blivit en inredningsstil i sig. (Artikeln är illustrerad med bilder från Byggfabriken)
Källa: viivilla.se

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: