Kalmar vill bli kulturhuvudstad

16 10 2007

Kalmar län har stora möjligheter att bli europeisk kulturhuvudstad 2014. Det anser flera av regionens representanter, som nyligen gjorde en studieresa till Bergen och Stavanger. Kulturhuvudstadsprojektet är ännu i sin linda och frågan om en eventuell ansökan om att bli kulturhuvudstad ska behandlas i flera politiska organ under hösten. Först om cirka ett år kan det bli aktuellt med att skicka in en ansökan, men då måste idén vara förankrad hos både politiker och allmänhet. Läs mer i tidningen Barometern, som också har gjort en enkät bland de 19 personer som deltog i studieresan till Norge.

Tillägg 071021
Umeå, Gävle, Norrköping och Lund vill också bli kulturhuvudstad 2014.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: