Korta nyheter (september)

20 09 2007

Här följer en samling byggnadsvårdsrelaterade nyheter från hela landet publicerade under några septemberveckor.

Vi vill föra ut kunskapen om hembygden!
I flera debattartiklar uppmanas regeringen att permanenta länsmuseernas arbete med kulturarvet. Yvonne Haglöf och Maria Malmlöf redovisar en mängd projekt som genomförts med Access-pengar vid Kalmar länsmuseum. Mats Persson, Kerstin Brunsberg, Åke Werdenfels och Tullan Gunér ger exempel från Blekinge och Blekinge museum. Syftet med Access är att vårda och bevara kulturarvet. Nu är det dags att gå vidare och tillgängliggöra samlingarna, skriver de i sina artiklar.
www.barometern.se
www.vt.se (Pengar till bevarat kulturarv)
www.blt.se (Gör kulturarvet tillgängligt)

16 av 100 är med när flytten går till Gotland
Sexton personer av drygt 100 tillfrågade är beredda att flytta med till Gotland när Riksantikvarieämbetet omlokaliseras. Redan i november flyttar växeln och vaktmästeri, men den stora flytten sker först i oktober nästa år. De som väljer att inte flytta med säger upp sig och går i så kallad omställning från och med den 1 oktober genom Trygghetsstiftelsen. Kapaciteten på vissa avdelningar och enheter ligger nu på 40 procent. Rekrytering pågår för fullt men det tar tid att återfå full förmåga, säger Anders Jolby, administrativ chef på Riksantikvarieämbetet.
www.helagotland.se
RAÄ:s pressmeddelande

Nu ska stationen renoveras
Nya ägaren till Åmotfors stationshus, Helena Neraal, järnvägsentusiast och vd i Värdshuset Vita Älgen AB, som ligger mittemot stationshuset, vill renovera huset.
www.nwt.se

Stationshus ges bevarandeskydd
Stationshuset i Åmotfors kommer att ges bevarandeskydd när en ny detaljplan upprättas. I väntan på det juridiskt bindande dokumentet ska bestämmelserna i plan- och bygglagen tillämpas. Det konstaterar beslutade byggnadsnämnden i Eda, efter begäran från två privatpersoner om att stationshuset bör k-märkas.
www.nwt.se

Stora ingrepp på byggnadsminne
Gamla skogsinstitutet, ett statligt byggnadsminne ­sedan 1971 i centrala Stockholm, hotas av planerna på ny ambassad för Israel. Riksantikvarieämbetet har lämnat över frågan till regeringen, eftersom det planeras omfattande förändringar i huset och i parken för säkerhetsanordningar. Dessutom ska länsstyrelsen pröva hur Stockholms stad hanterat frågan.
www.svd.se

Barnrikehusen har fått nytt liv
På temat k-märkt firades kulturhusens dag runt om i Sverige. I Katrineholm bjöds på visningar av de nyrenoverade barnrikehusen från 1930-talet på Friggagatan, visningar av det gamla posthuset från 1906 och av Stortorget.
www.kkurirern.se

100-årig hundkoja blir k-märkt
En hundkoja från 1901 vid Borgs säteri i Norrköping k-märktes vid en ceremoni på Kulturhusens dag den 9 september.
DN 070910 (tryckt)

Rivning eller flytt väntar minnesmärkt i Kiruna
Samtliga fem kulturminnesmärkta byggnader i Kiruna måste rivas eller flyttas inom 20 år. Jennie Sjöholm vid Norrbottens museum anser att hanteringen av Stadshuset blir en särskilt viktig symbolfråga för det framtida Kiruna.
www.nsd.se

Korsvirkeshuset väntar på komplicerad renovering
Länsförsäkringar har stött på problem med renoveringen av korsvirkeshuset på Östertullsgatan i Laholm. Bakom putsen doldes vittrade balkar och sättningar i teglet på 1700-talshuset.
www.hallandsposten.se

Höghusen vid posthuset förstör kulturella värden
Ombyggnadsplanerna för byggnadsminnet Centralposthuset i Göteborg är i strid mot gällande lagstiftning. Det är främst byggnaderna på gården, tolv respektive fjorton våningar höga, som kommer att förstöra karaktären i området, skriver Torbjörn Lindstedt, bebyggelseantikvarie, i en debattartikel.
www.gp.se

Kyrkor rustas för miljonbelopp
Kyrkorna i Stjärnsund och Silvberg ska renoveras för flera miljoner kronor. Den kyrkoantikvariska ersättningen gör det möjligt att lägga nytt tak och ge nytt ljud i en knappt spelbar kyrkoorgel.
www.dalarnastidningar.se

Detaljplan över glömda hus
Nu upprättas en detaljplan över fem unika byggnader nere vid slussarna i Trollhättan. Byggnaderna glömdes bort när området byggnadsminnesförklarades 2004. Syftet är att skydda dem och bevara hela den värdefulla kulturmiljön.
www.ttela.se

Nu ska sista fähuset rustas
I lilla Ullfors i Tierps kommun brinner byborna för att bruket ska bevaras och hålla stilen. Nu ska det sista av de gamla vitrappade fähusen rustas och lagas. Arbetet finansieras delvis med byggnadsvårdsbidrag. Utan bidrag från länsstyrelsen vore det svårt att göra det, säger Helena Lundström.
www.arbetarbladet.se

”Gårdarna i Torsåker bör inventeras”
”Torsåkersgårdarna” är så speciella att de bör undersökas närmare. Det tycker kommunarkitekt Leif Holmqvist. Han vill att ett förslag tas fram på vad en inventering skulle kosta.
www.arbetarbladet.se

Av sex kyrkstugerum är bara ett försäkrat
Den svårt brandskadade kyrkstugan nummer 161 i Öjebyn kommer att förses med ett yttertak i stället för den presenning som nu skyddar mot regn. Det beslutade berörda kyrkstugeägare vid ett möte.
www.pitea-tidningen.se

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: