1870-talshus har fått rivningslov

19 06 2007

I Skoftebyn är ett hus från 1870-talet på väg att rivas för att ge plats åt två nya hus. Huset utgör en del av den äldre stadsdelen och rivningen, som har påbörjats har fått flera att höra av sig till kommunen.

Trollhättans stad har beviljat fastighetsägaren rivningslov med hänvisning till att fastigheten inte finns med i kulturmiljöprogrammet för bevarandevärda hus. Man menar att huset inte är i ursprungligt skick, eftersom man bland annat gjort ändringar på taket. Men enligt bebyggelseantikvarien Marie Odenbring Widmark på regionmuseet i Vänersborg är huset väl värt att bevara. Vid bedömningen tar man idag även hänsyn till miljön och husets och bygdens historia, inte bara till det arkitektoniska.

Utredningen som ligger till grund för kulturmiljöprogrammet gjordes i slutet av 1970- och början på 1980-talet. Trollhättans kommun har anställt antikvarien Mats Ronnevik för att göra en ny inventering av husen. Han säger att 1870-talshuset i Skoftebyn är en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Den är i tillräckligt ursprungligt skick och värd att bevara. Kanske kan man plocka ned den bit för bit och bygga upp den på annan plats, om inte rivningen går att stoppa, föreslår han.

Källa: Ttela.se

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: