Korta nyheter (maj/juni)

2 06 2007

Ett urval av de senaste veckornas nyheter med anknytning till byggnadsvård och byggnadsantikvariska frågor.

Länsstyrelsen i Västmanland har stoppat den pågående renoveringen av Hedensbergs herrgård utanför Västerås. 1700-talshuset är byggnadsminnesskyddat både invändigt och utvändigt, men både väggar, golv och fönster har förändrats. Länsstyrelsen har nu polisanmält ägaren Jonas Wahlström, som genom sitt bolag Hvalfisken AB köpte huset 2006.
Källor: Finansman anklagas för kulturskövling (dn.se), Kulturskövling på Hedensbergs gård (Tvärsnytt, SVT)

Allmogedagar” – ett sätt att värna kulturarvet. Treorna på naturvetarprogrammet på Lillerudsgymnasiet får under två dagar prova på olika gammaldags gårdssysslor hemma hos lärarna Pia och Pelle Karlsson på gården i Finnbråten utanför Skattkärr. Rödfärgskok, lieslåtter och bygga gärdsgårdar står på schemat under allmogedagarna.
Källa: Gammalt hantverk på schemat (nwt.se)

Regeringen har presenterat en proposition om en enklare plan- och bygglag, PBL (1987:10). Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2008. Bygglovsfriheten ökar på flera områden, bland annat gällande friggebodar. De bygglovsfria åtgärderna är inte befriade från kraven på anpassning och varsamhet enligt kap. 3. Avsikten med den nya lagen är inte att förändra kraven på varsamhet och kap 3:10 och 3:12 berörs alltså inte direkt, men omnämns i nya lydelser av kap. 5 och kap. 16.
Källa: Ett första steg mot en enklare plan- och bygglag, Prop. 2006/07:122 (pdf)

Veckans stora nyhet i byggbranschen var den rapport som SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) presenterade om problem med fuktskador i putsade fasader på relativt nybyggda hus. Läs SP:s artikel ”Skador i putsade träregelväggar” (pdf) och en rapport från 2002 ”Fukt- och mögelskador Hammarby Sjöstad” (pdf).

Det finns idag finns ca 70 kulturhistoriskt värdefulla k-märkta fartyg av olika slag. I lördags fick elva fartyg i Stockholmstrakten en plakett om k-märkningen av Statens maritima museer i samband med Skärgårdsmässan.
Källa: Flytande kulturarv (Humaniorabloggen)

En utställning om Nybros moderna kulturarv har invigts i kommunhuset. Utställningen är en del av ett projekt som har pågått i fyra år. Genom projektet och utställningen hoppas man kunna öka medvetenheten om värdet i att bevara tidstypiska hus från olika epoker.
Källa: Funkishus bör bevaras (Östran)

I höst påbörjas renoveringen av fasaden på Södersjukhuset i Stockholm. Sjukhuset invigdes 1944 och var då Nordens största byggnadsverk. Genom olika om- och tillbyggnader har fasaden tappat sin ljusa, rena och enkla funkisstil. Nu ska man återställa den ursprungliga stilen bland annat med vit puts, istället för dagens gråa. Renoveringen ska pågå i 2,5 år och beräknas kosta 109 miljoner kr.
Källa: Södersjukhuset ska rustas upp (DN 070601 Stockholmsupplagan)

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: