Banverket avvecklar byggnader

26 05 2007

Byggnadsvårdsmagasinet skriver att Banverket ska sälja och riva byggnader som de inte har behov av längre. Det gäller lokstallar, godsmagasin, banvaktsstugor och tidigare stationshus. Det finns en förteckning (pdf) över vilka byggnader som berörs. Mer information om objekten får man genom att kontakta Banverket (olika personer beroende på region) eller i vissa fall Jernhusen AB.

Många byggnader ligger så nära järnvägen att de inte är beboeliga utan bullerskydd eller marksanering, i dessa fall blir det billigare för Banverket att riva dem. De aktuella byggnadernas kulturhistoriska intressen ska gås igenom innan beslut om eventuell försäljning eller rivning fattas. Banverket och Riksantikvarieämbetet för diskussioner om hur de kulturhistoriska värdena ska hanteras.

Det är regeringen som har gett Banverket i uppdrag att avveckla de byggnader som inte längre används till följd av förändringar inom järnvägsdriften. Totalt har Banverket ca 1500 byggnader idag.

Annonser

Åtgärder

Information

4 responses

15 06 2007
Gustaf
23 09 2007
peterhsorensen

Effekten av Banverkets beslut har i realiteten blivit en systematisk kulturmiljöslakt av järnvägsarvet – en urskiljningslös ”etnisk rensning” av alla byggnader med koppling till järnvägshistorien. Detta måste vara ett av de mest slående exemplen på katastrofalt korkade skrivbordsbeslut, beslutade av tjänstemän utan koppling till verkligheten. Har Riksantikvariet verkligen varit med i den här processen? Ursäkta mig, men vad hade de isåfall för roll? Sov de på jobbet?

Det här är inget mindre än en kulturmiljöskandal. Låter jag upprörd? Det är jag. Riktigt upprörd. Och fler borde vara det.

Peter Sörensen
Byggnadsingenjör, civilekonom och egen företagare
http://www.operationkarlstad.wordpress.com

28 06 2008
19 04 2010
liselotte karlsson

håller helt med!
%d bloggare gillar detta: