K-märkt klappbrygga förfaller

25 05 2007

klappbryggan

Bristande underhåll och oklarheter kring vilken förvaltning som har ansvar gör att den gamla klappbryggan i Fiskarhamnen på Dalarö, Stockholms skärgård förfaller. Det skriver tidningen Skärgården i sitt senaste nummer.

Bryggan uppfördes i slutet av 1800-talet, men den har anor från 1600-talet. Förr var det vanligt med liknande bryggor för tvätt, men idag finns inte många kvar. Klappbryggan i Dalarö byggnadsminnesförklarades 1997.

Klappbryggan tycks hamna i samma kategori som många ekonomibyggnader. De är för vanliga eller vardagliga, inte tillräckligt ”fina” för att anses vara värda att bevaras. Men ett urval av dem bör ändå sparas och vårdas för att visa hur tidigare generationer har levt. Riksantikvarieämbetet skriver att syftet med byggnadsminnen är:
”att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet.” (ur Byggnadsminnenhttp://www.raa.se)

Fotot kommer från webbplatsen Information om Dalarö


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: