Lantbrukets ekonomibyggnader

3 05 2007

lada_Gotland

Det svenska odlingslandskapets bebyggelsemiljöer förändras och många äldre ekonomibyggnader hotas av förfall. Idag hålls ett så kallat upptaktsmöte för pilotprojekt om lantbrukets ekonomibyggnader. I nio län kommer olika projekt att genomföras under 2007 med fokus på samverkan kring lantbrukets ekonomibyggnader. Mötet arrangeras av Riksantikvarieämbetet och vänder sig till kulturmiljövårds- och lantbruksenheterna i Gävleborg, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Södermanland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Bilden visar ett fd tröskhus/lada i närheten av Stenkyrka, Gotland. Foto: bloggredaktören, juni 2005

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: