Kulturmiljösök

25 04 2007

Riksantikvarieämbetet lanserade i förra veckan sin nya söktjänst Kulturmiljösök, som jag tidigare har skrivit om. Där kan man hitta kulturhistorisk information om byggnader, fornlämningar, litteratur, fotografier, ritningar, m.m. som hämtats ur olika databaser och webbplatser. Just nu finns ca 1,7 miljoner poster.

Fördelen med denna söktjänst är man enkelt söker samtidigt i många olika slags databaser, oavsett hur dessa är uppbyggda. Det gör att allt digitalt material blir mer lättillgängligt och det ger en bättre överblick av vad som finns inom ett visst område.

Satsningen på Kulturmiljösök ingår en ämbetets projekt Kulturmiljöportalen som startade redan 2004. Syftet är att förbättra tillgången till information om kulturarvet för alla och att göra kulturmiljöarbetet i landet mer synligt. Till kulturmiljöportalsprojektet hör också att utveckla webbplatsen http://www.raa.se på olika sätt för att underlätta kommunikation och kontakt, bl a planerar man att starta en blogg.

kulturmiljösök

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: