Krockar mellan bevarande och förnyelse

25 04 2007

Det händer att bevarandeintressen inom kulturmiljövården krockar med utveckling, förnyelse och förändring av bebyggelsemiljöer. Ibland rivs gamla byggnader för att ge plats åt nya hus eller trafikleder. Ibland får det gamla vara kvar och varsamt rustas upp. Skälen som talar för det ena eller andra är inte alltid lätta att förstå, men oftast är det (kortsiktiga) ekonomiska intressen som får styra.

Insändare, debattartiklar och bloggar kan användas för att uppmärksamma ”allmänheten” på vad som håller på att hända med en viss byggnad eller miljö.

Jag har hittills tagit upp ett par fall (Hotell Opera och Lundboholms kvarn) och planerar att skriva mer om hotade hus och miljöer – innan de försvinner.

Tipsa gärna Byggnadsvårdsbloggen om aktuella exempel!

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: