Kulturhistorisk inventering i Kungsbacka

22 04 2007

Kungsbacka kommun har startat ett projekt med inventering av kulturhistoriskt intressanta byggnader. Syftet är att identifiera och få kunskap om vilka kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns idag. Under två år ska byggnadsantikvarien Eivind Claesson dokumentera de mest intressanta byggnaderna exteriört. Han räknar med att registrera och fotografera ca 1000-1500 byggnader. De flesta inventeringar som har gjorts tidigare är från 1970-talet och det har tillkommit många byggnader sedan dess, säger kommunantikvarie Wivi-ann Reit till GP. I kommunens kulturmiljövårdsprogram finns idag 250 byggnader. Inventeringen är ett led i riksdagens nya miljömål att all kulturhistoriskt intressant bebyggelse ska identifieras före år 2010.


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: