Kulturarv i vårbudgeten

18 04 2007

I regeringens vårproposition som presenterades den 16 april fick kultursektorn förstärkning med 150 miljoner kr. Dessa pengar går bland annat till:

  • Accessprojekt för bevarandet av kulturarv får 75 miljoner kr under 2008 och 2009
  • Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar får tillsammans 30 miljoner kr under 2008 som kompensation för kostnader i samband med omlokaliseringen till Gotland
  • Kungliga Operan får ökat anslag med 10 miljoner kr 2010 för nytt scenmaskineri. Projekteringen ska påbörjas under 2007, installationen beräknas ske 2010.
  • Flygvapenmuseet i Linköping får 5 miljoner kr från 2008 för ombyggnad
  • Lärlingsutbildning inom vissa hantverksutbildningar ska utvidgas och permanentas
  • Långsiktig satsning på kulturell mångfald genom stöd till organisationer och myndigheter för att bygga nationella och internationella nätverk
  • Krediter till små och medelstora företag genom Almi Företagspartner AB

Läs mer om vårproppen för kultursektorn (pdf) på kulturdepartementets webbplats.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: