Slussens betong hållbar

13 04 2007

Slussen_1932

Slussens över 65 år gamla betongkonstruktion håller i minst tio år till. Det visar en undersökning som teknikkonsultföretaget Grontmij har gjort. Bärande balkar har undersökts med ultraljud och befintliga vittringsskador inspekterades.

Redan på 1980-talet uppmärksammade man att betongen hade börjat vittra, men än finns det alltså tid. Sent i höst hoppas stadsbyggnadskontoret att politikerna har beslutat om vilken inriktning Slussen ska få i framtiden. De arbetar på två förslag: dels en ny trafiklösning kallad ”Nya Slussen” och dels en omdaning av den befintliga, ”Nybyggt/bevarande”. Enligt tidsplanen ska byggarbetet påbörjas under år 2010.

Läs mer om Slussen på Stockholms stads webbplats. Med Erik’s webbkamera kan du se hur Slussen ser ut just nu.

Fotot från Stockholms stads webb visar Slussen 1932.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: