Hyr ett sommartorp från 1800-talet

4 04 2007

torp

Statens fastighetsverk (SFV) hyr ut flera av sina byggnader för boende eller kontor. De har även fritidshus, f d torpstugor som har hört till någon kungsgård eller kronoegendom. De flesta är byggda på 1800-talet.

Som hyresgäst ansvarar du för det löpande underhållet, vilket innebär allt från målning till trädgårdsskötsel. Samtidigt ger det en möjlighet att få bo i några av landets förnämsta kulturbygder.

SFV ser till vad som är ”bäst för huset”, eftersom de ansvarar för dess kulturhistoriska värde. Därför ställer de krav på sina hyresgäster, bl a får man inte ha några betalningsanmärkningar.

Läs mer om vilka objekt som finns att hyra, hyresvillkor och sista anmälningsdag.

Foto: SFV


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: