Våra riksintressen – konferens i Göteborg

29 03 2007

Torsdagen den 12 april hålls en kulturhistorisk konferens kallad ”Våra riksintressen – bra eller bara till besvär?”. Syftet är att väcka debatt om kulturhistoriska riksintressen och lyfta fram kulturarvsfrågor. Dagens byggboom och exploateringar utgör ett hot mot kulturmiljön. Konferensen utgår från tre aktuella fall: brand och återuppbyggnad i Kungsbacka, rivning av f d turisthotellet i Marstrand och förtätning och nybyggnad vid Skansberget.

Huvudarrangör är Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet i samarbete med en mängd organisationer. Konferensen hålls på Göteborgs stadsmuseum.

Program och ytterligare information finns hos Byggnadsvårdsmagasinet.

Tillägg 070404
Konferensen är fulltecknad.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: