Antikvarisk certifiering

3 03 2007

Under våren hålls de första proven för certifiering av byggnadsantikvarier i enlighet med Boverkets föreskrifter KUL 1. Det fullständiga namnet på författningen är ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2006:6) om certifiering av sakkunniga kontrollanter av kulturvärden vid ändring av byggnadsverk”.

Efter en ändring av plan- och bygglagen (PBL) i mitten av 1990-talet har man av och till diskuterat certifiering. Ändringen av PBL innebar att det var möjligt med upphandling av privata konsulter inom byggnadsvården. Det är också just bland konsulter som intresset för certifiering är störst idag. Men även antikvarier vid länsmuseerna kan certifiera sig.

Grundkravet är minst tre års yrkesverksamhet och en högskoleexamen inriktad på byggnadsvård eller bebyggelseantikvarie, lite varierande beroende på certifieringsnivå (K för kvalificerad eller N för normal). Dispensmöjligheter finns för yrkesverksamma som saknar examen.

Själva certifieringen är ett skriftligt kunskapsprov som man måste göra om vart femte år. Det finns möjlighet att gå en förberedande kort kurs och göra provet inom ramen för denna. AT Consult anordnar kursen på uppdrag av den organisation som håller i certifieringen, Det norske veritas (DNV) i Sverige.

Bland de som utvecklat certifiering finns bland andra Leif Johannesson (arkitekt, PBL-expert, tidigare RAÄ), Otto Ryding (antikvarie Boverket) och fackförbundet DIK.

Läs mer om detta i senaste numret av DIK-forum 2007:2 (pdf). DIK:s webbfråga handlar om man tänker göra certifieringsprovet eller inte.

Tillägg 070410
Resultatet av DIK:s minienkät på webben visar att intresset inte är så stort för att göra certifieringsprovet.


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: